W przyszłym

Świadectwo wiary | „Kto staje między mną a Królestwem Niebieskim?”

Michael to pobożna katoliczka, która nigdy nie czuje się duchowo odżywiona. Wszędzie szuka dzieła Ducha Świętego, aż pewnego dnia znajduje stronę internetową Kościoła Boga Wszechmogącego i ogląda w Internecie wiele filmów ewangelizacyjnych tego kościoła. Oglądając je, uznaje słowa Boga Wszechmogącego za głos Boga i nabiera pewności, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. Jednak ku jej zaskoczeniu, gdy jej ojciec, będący starszym w kościele, i kuzynka, która jest pastorem, dowiadują się o jej wierze, raz po raz próbują jej przeszkadzać i ją nękać, a nawet zaczynając współpracować z innymi duchownymi przeciwko niej. Ojciec grozi nawet, że się jej wyrzeknie, próbując zmusić ją do porzucenia wiary w Boga Wszechmogącego. Uwikłana w tę duchową walkę, w jaki sposób wspiera się na Bogu i polega na prawdzie Jego słów, aby przezwyciężyć pokusy oraz atak szatana i ostatecznie wytrwać w świadectwie? Obejrzyj ten film, by się o tym przekonać.