Słowo Boże na każdy dzień

banner

Słowo Boże na każdy dzień

Słowo Boże na każdy dzień: Usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest | Fragment 262

Naszą powinnością i obowiązkiem, jako przedstawicieli rasy ludzkiej i pobożnych chrześcijan jest ofiarowanie naszych umysłów i ciał, aby spełniać polecenia Boga, ponieważ w pełni pochodzimy od Niego, ...

Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 121

Losy ludzkości i wszechświata są nierozłączne od suwerenności Stworzyciela Wszyscy jesteście dorosłymi. Niektórzy z was są w średnim wieku, inni wkroczyli już w starość. Ileż wiedzy zdobyliście na ...

Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 521

Kiedy nastąpił punkt kulminacyjny doświadczeń Piotra i jego ciało było prawie całkowicie złamane, Jezus udzielił mu wewnętrznego pokrzepienia. I ukazał mu się raz. Gdy Piotr znosił ogromne cierpienie ...

Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 141

Znać dzieło Boże w dzisiejszych czasach to przede wszystkim znać wcielonego Boga dni ostatecznych, wiedzieć, co jest Jego podstawową służbą, a także co przyszedł wykonać na ziemi. Już wcześniej słowni...

Słowo Boże na każdy dzień: Wcielenie | Fragment 99

Wcielenie oznacza, że Bóg pojawia się w ciele i przychodzi, aby wykonywać swoje dzieło na obraz ciała wśród ludzi, których stworzył. Aby więc Bóg mógł się wcielić, musi najpierw stać się ciałem – ciał...

Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 78

Jeśli chodzi o słowo „sąd”, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości...

Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 46

Chwała spłynęła na Syjon i oto ukazało się Boże miejsce zamieszkania. Szerzy się pełne chwały, święte imię, wysławiane przez wszystkie ludy. Bóg Wszechmogący! Głowa wszechświata, Chrystus dni ostatecz...

Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 1

Mój cały plan zarządzania – plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat – składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupi...

Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 71

Wypełnianie Bożego planu zarządzania trwającego sześć tysięcy lat dobiega końca, a brama do królestwa otwarta jest dla wszystkich tych, którzy szukają pojawienia się Boga. Drodzy bracia i siostry, na ...

Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 26

Bóg zamierza zniszczyć świat potopem, poleca Noemu zbudować arkę Rdz 6:9-14 To są dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. A Noe s...

Słowo Boże na każdy dzień: Usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest | Fragment 258

Od chwili, gdy z płaczem przychodzisz na ten świat, zaczynasz wypełniać swój obowiązek. Rozpoczynasz swą życiową podróż i wypełniasz swoją rolę ze względu na Boży plan i Jego przeznaczenie. Bez względ...

Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 77

Zanim człowiek został odkupiony, zostało już w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlat...

Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 215

Przypomnij sobie scenę z Biblii, gdy Bóg sprowadził zagładę na Sodomę i wspomnij także, jak żona Lota zamieniła się w słup soli. Pomyśl o tym, jak ludzie z Niniwy okazywali skruchę w worach i popiele ...

Słowo Boże na każdy dzień: Wcielenie | Fragment 116

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby Bóg spr...

Słowo Boże na każdy dzień: Przeznaczenie i wynik | Fragment 586

Moja łaska spływa na tych, którzy Mnie kochają i zaprzeczają sobie. A kara spadająca na niegodziwych jest dokładnym dowodem Mego prawego usposobienia. Co więcej, jest świadectwem Mego gniewu. Kiedy na...

Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 520

Gdy podążał za Jezusem, Piotr miał o Nim wiele opinii i zawsze osądzał Go z własnej perspektywy. Chociaż miał pewien stopień zrozumienia Ducha Świętego, Piotr nie był zbyt oświecony, właśnie dlatego p...

Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 88

W tradycyjnych pojęciach ludzi miłość Boga jest Jego łaską, miłosierdziem i współczuciem dla słabości człowieka. Chociaż są to również aspekty miłości Boga, jako zbyt jednostronne nie mogą one być głó...

Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 22

Dzieło wykonane przez Jezusa było zgodne z potrzebami człowieka w tamtym wieku. Zadaniem Jezusa było odkupienie ludzkości, przebaczenie jej grzechów, więc Jego usposobienie całkowicie sprowadzało się ...