Kazanie na dziś

banner

Kazanie na dziś

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Dlaczego Bóg czyni dzieło osądzania w dniach ostatecznych?”

Kataklizmy się nasilają, a wszyscy wierzący wyczekują przyjścia Pana Jezusa, uniesienia do nieba, by spotkać Pana, i jak najszybszej ucieczki od cierpienia w tych kataklizmach. Ale do dziś nie widziel...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Czy wiara w Boga Wszechmogącego zdradza Pana Jezusa?”

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, zjawił się i działa, wyrażając prawdy, aby zbawić ludzkość. Słowo ukazuje się w ciele, z milionami słów udostępnionych w Internecie, świeci od Wschodu do Z...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Kto może zbawić ludzkość i przekształcić nasz los?”

Na słowo „los” większość ludzi łączy posiadanie pieniędzy i statusu oraz sukces z dobrym losem, a biedni, niezrozumiani, cierpiący nieszczęścia i trudy, pogardzani – oni wszyscy mają zły los. Więc aby...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Dlaczego w dniach ostatecznych Bóg przyszedł jako w ciele, a nie w formie duchowej?”

W dniach ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący wyraził wiele prawd i czyni dzieło osądzania począwszy od domu Bożego. Przed nadejściem kataklizmów stworzył grupę zwycięzców. Ewangelia królestwa Boga ...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Pan Jezus odkupił ludzkość, więc czemu miałby czynić dzieło osądzania, kiedy powróci w dniach ostatecznych?”

Przed 2000 lat wcielony Pan Jezus został ukrzyżowany, żeby odkupić grzechy ludzkości, stając się ofiarą za grzechy i dopełniając tym samym swego dzieła odkupienia. Wszyscy wierzący w Pana myślą, że ic...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Co Pan Jezus miał na myśli, gdy na krzyżu powiedział »Wykonało się«?”

Wszyscy wierzący w Pana sądzą, że kiedy Pan Jezus na krzyżu wypowiedział słowa „Wykonało się”, miał na myśli to, że Boże dzieło zbawienia zostało zakończone. Dlatego są pewni, że Pan już nie dokona dz...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Jak Zbawiciel zbawi ludzkość, kiedy przyjdzie?”

Z czym kojarzy wam się słowo Zbawiciel? Tak wielu ludzi czeka, żeby Zbawiciel zstąpił w dniach ostatecznych, by zbawić ludzkość, a wielu proroków przepowiedziało, że Zbawiciel nadejdzie w dniach ostat...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Kto jest jedynym prawdziwym Bogiem?”

W dzisiejszym świecie większość ludzi praktykuje jakąś wiarę; większość wierzy, że istnieje Bóg, i wierzą oni w tego szczególnego Boga w swoich sercach. wieków rezultacie ludzie ze wszystkich krajów ś...

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Odpuszczono nam grzechy – czy po swoim powrocie Pan zabierze nas prosto do swojego królestwa?”

Kataklizmy przybierają na sile, a wierzący czekają z niecierpliwością na przyjście Zbawiciela, by zabrał ich do nieba, gdzie spotkają się z Panem i uciekną od nieszczęścia wzmagających się kataklizmów...