W przyszłym

Znaki końca świata już się objawiały „Nadeszły dni Noego”

Spójrzmy na ludzkość w czasach Noego. Człowiek oddawał się różnym nikczemnym czynnościom, nie okazując przy tym żadnej skruchy. Nikt nie słuchał słowa Bożego. Nieugiętość i zło ludzi rozzłościły Boga, który w końcu sprawił, że pochłonął ich wielki potop. Tylko Noego ośmioosobowa rodzina słuchała słowa Bożego i ocalała. Obecnie nastały dni ostateczne. Zepsucie ludzkości coraz bardziej się pogłębia. Ludzie czczą zło, a społeczność religijna podąża za światowymi trendami i nie kocha prawdy. Dni Noego już nadeszły! Bóg powrócił po raz kolejny, by dokonać dzieła osądu w dniach ostatecznych i ocalić ludzkość. To czas, w którym Bóg zbawia człowieka! Co ludzkość powinna wybrać?

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:
https://www.stockfootage.com
Trainfart (Usage not allowed without permission.)