Rozważanie Ewangelii na dziś

banner

Rozważanie Ewangelii na dziś

Akty pokuty – ku życiu wiecznemu

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1:9). W wierze katolickiej akt pokuty postrzegany jest jako ważna praktyka ...

Co sygnalizują fale upałów z 2022 r.?

Według doniesień prasowych, w 2022 roku świat doświadcza rzadkich wysokich temperatur. Ciągłe ekstremalne gorące wysokie temperatury, spowodowały poważne susze, pożary i topnienie gór lodowych. Niektó...

Znak dni ostatecznych: pełne zaćmienie krwawego kwiatowego Księżyca pojawi się w 2022 roku

Od redakcji: W ostatnich latach zjawisko niebieskie zwane „krwawym księżycem” pojawiało się często. Różne katastrofy, takie jak pandemie, trzęsienia ziemi, głód są coraz gorsze. Proroctwa biblijne dot...

Bliskie jest królestwo niebieskie; Jak możemy osiągnąć prawdziwą skruchę?

W ostatnich latach klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, zarazy, pożary, powodzie i tak dalej, stają się coraz bardziej dotkliwe. Wiele osób zdało sobie sprawę, że częste katastrofy są oznaką ...

Pojawiły się znaki czasów ostatecznych, jak wejść do arki czasów ostatecznych

Co powinniśmy wywnioskować z pozornego ponownego pojawienia się czasów Noego? Cała ludzkość żyje obecnie pod władzą szatana i z każdym dniem staje się coraz bardziej zdeprawowana. Pozytywne rzeczy są...

Jak zyskać Bożą ochronę w czasie wielkich ucisków?

Na początku 2020 roku przez świat przetoczyła się plaga, która pogrążyła go w panice i chaosie. Aby jak najszybciej pozbyć się zarazy, wszystkie kraje podjęły różne działania, ale w końcu nie udało im...

Czym jest wiara i jak ją rozwijać?

Czym jest wiara? Wielu wiernych wierzy, że dopóki uznają i wierzą Boga w 100%, będą odmawiać różaniec, czytać Biblię i modlić się, modlić się o Mszę św. i wykonywać więcej dobrych uczynków, będą mieli...

6 znaków końca świata wypełniło się i jak powitać powracającego Pana?

szybka nawigacja Znak 1 końca świata: trzęsienia ziemi, głód, plagi i wojny Znak 2 końca świata: pojawienie się anomalii astronomicznych Znak 3 końca świata: kościoły są spustoszon...

Czy zbawienie poprzez wiarę otwiera drzwi do królestwa Bożego?

Pandemia szerzy się nieubłaganie, słyszymy też o trzęsieniach ziemi, powodziach, rojach owadów i głodzie. Wielu ludzi żyje w stanie ciągłego niepokoju, a wierzący niecierpliwie oczekują przybycia Pana...

Dlaczego możemy powitać Pana, tylko słuchając głosu Boga?

Dziś wszyscy wierzący wyglądają Pana Jezusa zstępującego na obłoku, bo katastrofy stają się coraz straszniejsze i mnożą się plagi wszelkiego rodzaju, głód i wojna wiszą w powietrzu. Wierzący czują, że...

Pan Jezus odkupił ludzkość, więc czemu miałby czynić dzieło osądzenia, kiedy powróci w dniach ostatecznych?

Ponad 2000 lat temu wcielony Pan Jezus został ukrzyżowany, by odkupić grzechy ludzkości, będąc ofiarą za grzechy i dopełniając Swego dzieła odkupienia. Obiecał, że powróci w dniach ostatecznych, więc ...

Co Pan Jezus miał na myśli, gdy na krzyżu powiedział „Wykonało się”?

Chrześcijanie wierzą, że kiedy Pan Jezus na krzyżu powiedział „Wykonało się”, stwierdził, że dokonało się dzieło zbawienia ludzkości przez Boga. Wszyscy są pewni, że kiedy Pan powróci, nie będzie doko...

Jak Zbawiciel zbawi ludzkość, kiedy przyjdzie?

Kiedy mówimy o Zbawicielu, wszyscy wierzący są zgodni, że powróci On w dniach ostatecznych, by zbawić ludzkość. Prorocy przepowiedzieli, że Zbawiciel nadejdzie w dniach ostatecznych. Kto jest zatem Zb...

Dlaczego w dniach ostatecznych Bóg przyszedł jako w ciele, a nie w formie duchowej?

Odkąd Bóg Wszechmogący, Zbawiciel, wyraził prawdy dla swego dzieła sądu w dniach ostatecznych, wielu ludzi odszukało i zbadało prawdziwą drogę, a potem powitało powrót Zbawiciela. Zobaczyli, jak autor...

Czym jest wcielenie?

Wszyscy wiemy, że dwa tysiące lat temu Bóg stał się ciałem w świecie ludzi jako Pan Jezus, żeby odkupić ludzkość i nauczać. „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” (Mt 4:17). Wyraził...