banner

Motywy biblijne

16 maja, 2022

Rozważania pisma świętego

I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: »Przyjdź!« I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: »Przyjdź!« I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: »Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!« A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.

Ap 6:1-8

Dowiedz się więcej >

Słowo Boże na każdy dzień

Wideo kazania

Modlitwa na każdy dzień

Rozważania na dziś

Chcesz wiedzieć, dlaczego Pan Jezus dał Piotrowi klucz do królestwa niebieskiego? Skontaktuj się z nami, aby udzielić odpowiedzi.

Chcesz wiedzieć, dlaczego Pan Jezus dał Piotrowi klucz do królestwa niebieskiego? Skontaktuj się z nami, aby udzielić odpowiedzi.