Katechizm

banner

Katechizm

Jak wyjść z bólu zdrady małżeńskiej?

Ważne słowa Boga: Od przyjścia na ten brudny świat, człowiek znajduje się pod zgubnym wpływem społeczeństwa oraz feudalnej etyki i kształcony jest w „instytucjach szkolnictwa wyższego”. Zacofany spos...

Jak doświadczać bólu i niepowodzeń bez ufności Bogu?

Ważne słowa Boga: Wierzyć w Boga wcale nie jest rzeczą prostą. Te praktyki religijne powinny zostać oczyszczone; dążenie do uzdrawiania chorych i wypędzenia demonów, koncentrowanie się na znakach i c...

Czym właściwie jest szczęście? Jak możemy znaleźć prawdziwe szczęście?

Ważne słowa Boga: Świat w sercu człowieka, w którym nie ma miejsca dla Boga jest mroczny, pusty i pozbawiony nadziei. I tak pojawiło się wielu socjologów, historyków i polityków, snujących teorie z d...

Czym jest modlitwa?

Ważne słowa Boga: Czym jest prawdziwa modlitwa? Jest to opowiadanie Bogu o tym, co masz w sercu, obcowanie z Nim dzięki pojmowaniu Jego woli, komunikowanie się z Nim poprzez Jego słowa, poczucie szcz...

Jak ludzie mogą się ze sobą dobrze dogadać?

Ważne słowa Boga: W usposobieniu zwykłych ludzi nie ma przewrotności ani fałszu, łączą ich zdrowe relacje z innymi, nie są osamotnieni, zaś ich życie nie jest ani przeciętne, ani dekadenckie. Dlatego...

Kim jest osoba uczciwa i dlaczego Bóg wymaga od ludzi uczciwości

Ważne słowa Boga: Musicie wiedzieć, iż Bogu podobają się ci, którzy są uczciwi. Bóg w swej istocie jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowom zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nies...

Dlaczego ludzie powinni wierzyć w Boga

Ważne słowa Boga: Bóg jest tym, kto panuje nad wszystkimi rzeczami i wszystkimi rzeczami zarządza. Stworzył wszystko, co istnieje, zarządza wszystkim, co istnieje, panuje nad wszystkim, co istnieje, ...