W przyszłym

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Co Pan Jezus miał na myśli, gdy na krzyżu powiedział »Wykonało się«?”

Wszyscy wierzący w Pana sądzą, że kiedy Pan Jezus na krzyżu wypowiedział słowa „Wykonało się”, miał na myśli to, że Boże dzieło zbawienia zostało zakończone. Dlatego są pewni, że Pan już nie dokona dzieła zbawienia, kiedy powróci, ale zabierze wszystkich wierzących bezpośrednio do królestwa niebieskiego. Wierzący w Pana są o tym przekonani, ale czy istnieje ku temu jakaś podstawa w Biblii? Czy zostało to potwierdzone przez Ducha Świętego? Czy pan Jezus kiedykolwiek powiedział, że już nigdy nie dokona dzieła zbawienia ludzkości? Bez cienia wątpliwości możemy odpowiedzieć: Nie. Więc kiedy pan Jezus powiedział „Wykonało się”, co tak naprawdę miał na myśli? W tym odcinku „W poszukiwaniu prawdziwej wiary”, będziemy razem dociekać prawdy na ten temat i lepiej poznamy dzieło Boga.