W przyszłym

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Dlaczego w dniach ostatecznych Bóg przyszedł jako w ciele, a nie w formie duchowej?”

W dniach ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący wyraził wiele prawd i czyni dzieło osądzania począwszy od domu Bożego. Przed nadejściem kataklizmów stworzył grupę zwycięzców. Ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego dotarła do wszystkich krajów świata i coraz więcej ludzi słyszy głos Boga i zwraca się ku Bogu Wszechmogącemu. Mimo to wielu ludzi w świecie religijnym zupełnie nie wierzy, że Pan stał się ciałem, że pojawił się i czyni dzieło. Wierzą, że Pan Jezus ukazywał się w formie duchowej przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, więc powinien powrócić w formie duchowej. Czemu Bóg Wszechmogący miałby pojawić się nie jako Duch, ale jako wcielony Syn Człowieczy? Wielu ludzi nie przyjmuje Go, ponieważ Bóg Wszechmogący nie powrócił w formie duchowej, ale wcielony jako Syn Człowieczy. Tracą jedyną szansę na zbawienie przez samego Zbawiciela, coś, czego będą żałować przez całą wieczność. Więc czemu Bóg nie przyszedł w formie duchowej, by czynić dzieło w dniach ostatecznych, ale stał się ciałem jako Syn człowieczy? W tym odcinku „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” możemy wspólnie zagłębić się w tę kwestię i dowiedzieć się więcej o dziele Boga.