W przyszłym

Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Pan Jezus odkupił ludzkość, więc czemu miałby czynić dzieło osądzania, kiedy powróci w dniach ostatecznych?”

Przed 2000 lat wcielony Pan Jezus został ukrzyżowany, żeby odkupić grzechy ludzkości, stając się ofiarą za grzechy i dopełniając tym samym swego dzieła odkupienia. Wszyscy wierzący w Pana myślą, że ich grzechy zostały odkupione, więc Pan nie postrzega ich już jako grzeszników, a kiedy powróci, zabierze ich prosto do królestwa niebieskiego. Dlatego też ludzie bez przerwy patrzą w niebo, czekając tęsknie na dzień, kiedy zostaną nagle pochwyceni do nieba i spotkają się z Panem. Ale ku ich zdziwieniu świat zaczynają pochłaniać wielkie kataklizmy, a oni wciąż nie zobaczyli Pana Jezusa zstępującego na obłoku. Zamiast tego Błyskawica ze Wschodu nieprzerwanie niesie świadectwo, że Pan już powrócił i jest wcielonym Bogiem Wszechmogącym; konsekwentnie świadczy, że wyraża On prawdy i czyni dzieło osądzenia poczynając od domu Bożego oraz że już stworzył grupę zwycięzców. Stoi to w całkowitej sprzeczności z pojęciami i wyobrażeniami ludzi. Dlatego wiele osób pyta: Pan Jezus już odkupił ludzkość i Jego wielkie dzieło zostało zakończone. Czemu Bóg dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Poszukajmy prawdy w dzisiejszym odcinku „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” i wspólnie znajdźmy odpowiedzi.