W przyszłym

Film chrześcijański | „Rozmyślania nad zbawieniem” Świadectwo wiary starszego kościoła

Yang Mingyuan jest starszym w kościele domowym. Pewnego dnia dowiaduje się, że starszy Xu, bardzo poważany w ich kościele, przyjął Błyskawicę ze Wschodu. Yang jest bardzo poruszony i postanawia poszukiwać i zbadać Błyskawicę ze Wschodu. Poprzez czytanie słów Boga Wszechmogącego znajduje odpowiedzi na pytania, które nurtowały go przez wiele lat wiary w Pana. Dowiaduje się, że odkupienie jest tylko wybaczeniem grzechów, a nie całkowitym zbawieniem. Tylko przyjmując sąd i oczyszczenie przez Boga w dniach ostatecznych i całkowicie wyzbywając się grzesznej natury można zasłużyć na wejście do królestwa niebieskiego. Czyta wiele słów Boga Wszechmogącego i odkrywa, że są prawdą i głosem Boga. Wierzy, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, więc z radością przyjmuje Boga Wszechmogącego. Przez kilka miesięcy głosi ewangelię wyznawcom ze swojego kościoła i pięć czy sześć tysięcy ludzi przyjmuje Błyskawicę ze Wschodu. Sądzi, że pozostanie przywódcą, ale ku jego zaskoczeniu kościół wyznacza go do głoszenia ewangelii, a jego współpracownicy zostają wybrani na przywódców. Kiedy głosi ewangelię, jego omówienia prawdy nie są tak jasne i praktyczne jak omówienia jego partnera, brata Zhou… Niezadowolony z grania drugich skrzypiec, chce udowodnić swoją siłę i zdobyć podziw innych. Ciężko pracuje, by poznać prawdę i często popisuje się przed ludźmi, jak dużo pracy wykonał i ile się wycierpiał. Jest zdziwiony, gdy w efekcie jego bracia i siostry przycinają go i rozprawiają się z nim, a Bóg ostro go chłoszcze i dyscyplinuje… Po doświadczeniu Bożego sądu i skarcenia, chłosty i dyscypliny, co dokładnie zyskuje Yang Mingyuan? Jak się zmienia? Obejrzyj ten film, by się przekonać.