8 błogosławieństw Bożych - rachunek sumienia na podstawie błogosławieństw

Mateusz 5:1-12 zapisuje nauki Pana Jezusa o 8 błogosławieństwach, w rzeczywistości każde z nich jest oczekiwaniem i wymogiem dla ludzi, a także sposobem na osiągnięcie Bożej obietnicy. Czy otrzymałeś te błogosławieństwa?Przeczytaj poniższe fragmenty z pism świętych, a zrozumiesz, jak praktykować słowa Pana w praktycznym życiu i otrzymywać Boże błogosławieństwa.

Istotne wersety biblijne:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5:3).

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5:4).

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5:5).

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5:6).

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5:7).

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5:8).

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5:9).

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5:10).

„Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5:11-12).

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.