Codzienna modlitwa poranna – Najpiękniejsza modlitwa poranna

Nie ma nic lepszego niż rozpoczęcie nowego dnia od połączenia się z Bogiem. Jest tuż przy nas, gotowy usłyszeć nasz głos. Podziel się z Nim swoim sercem! Jeśli chcesz zaangażować się w poranne modlitwy, rozważ rozpoczęcie od tych 8 modlitw.

szybka nawigacja
1. Najpiękniejsza modlitwa poranna zaraz po przebudzeniu
2. Najpiękniejsza modlitwa poranna o dobry dzień
3. Najpiękniejsza modlitwa dziękczynna o poranku
4. Piękna modlitwa poranna uwielbienia
5. Najpiękniejsza modlitwa poranna dla dzieci
6. Najpiękniejsza modlitwa poranna do Ducha Świętego
7. Najpiękniejsza modlitwa Poranna o Boże Błogosławieństwo
8. Poranna modlitwa o spokój ducha

1. Najpiękniejsza modlitwa poranna zaraz po przebudzeniu

Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za nowy dzień. Jestem wdzięczny za spokojny sen, który mi zapewniłeś i za Twoją czujną ochronę. Twoja troska napełnia mnie zadowoleniem i radością. Wysławiam Twoje święte imię. W tym nowym dniu oddaję swój czas, życie i rodzinę w Twoje ręce. Niech Twoje święte Słowo będzie naszym przewodnikiem w życiu, nauce i wędrówce, abyśmy przez całe życie postępowali zgodnie z Twoją wolą. Jestem wdzięczny i będę Cię wychwalał na zawsze, w imię Jezusa Chrystusa, Amen!

2. Najpiękniejsza modlitwa poranna o dobry dzień

Ojcze Niebieski, chcę ten dzień powierzyć Tobie. Pozwól mi przeżyć ten dzień tak jak Ty chcesz. Proszę, pomóż mi nie złościć się z powodu moich trudności, ale patrzeć na nie z wiarą i polegać na Twojej pomocy w ich przezwyciężaniu. Proszę chroń mnie od wszelkiego zła. Będę głosił Twoją chwałę i wysławiał Twoją dobroć.Amen.

3. Najpiękniejsza modlitwa dziękczynna o poranku

Drogi Boże, w ten piękny poranek dziękuję Ci za osłonę moich marzeń, za moją rodzinę, za jedzenie na naszym stole i za dzień pełen nadziei. Dziękuję Ci, drogi Boże. Chociaż może nie prowadzimy wystawnego życia i nie posiadamy wielkiego bogactwa, Ty zawsze zapewniasz nam wszystko, nawet więcej, niż potrzebujemy. To naprawdę cudowne móc cieszyć się Twoimi obfitymi błogosławieństwami.

Boże, nie chcę zaczynać nowego dnia, nie dając go Tobie. Czuwaj nad moim życiem, życiem mojej rodziny i przyjaciół. Modlę się, abyś w każdej chwili prowadził nas swoim świętym słowem, trzymał nas za ręce swoją miłością i prowadził na właściwą drogę, abyśmy wzrastali w prawdzie i szczęściu. Amen!

4. Piękna modlitwa poranna uwielbienia

Drogi Boże, to wielkie błogosławieństwo obudzić się i poczuć Twoją obecność, wiedząc, że byłeś ze mną, zapewniając mądrość, której potrzebuję i prowadząc mnie ścieżką dobroci i miłości. Dziś kieruję moje modlitwy do tych, którzy obudzili się dziś rano w smutku lub potrzebie. Modlę się, aby każdy człowiek na całym świecie mógł doświadczyć działania Twojej potężnej ręki i zrozumieć, że Twój plan jest doskonały i że każde wydarzenie ma swój sens. Modlę się, aby ci, których kochasz, usłyszeli Twój głos i powrócili do Twojej obecności. Amen!

5. Najpiękniejsza modlitwa poranna dla dzieci

Drogi Ojcze Niebieski, proszę strzeż życia naszych dzieci, chroń ich zdrowie i chroń je przed złem, aby mogły dorastać szczęśliwie i spokojnie. Zachowaj ich wiernych wierze w Ciebie i nie pozwól, aby egoizm, ambicja i gniew sprowadziły ich na manowce. Niech w Twoich słowach znajdą siłę i przewodnictwo do walki ze złem i pokonywania trudności życiowych, Amen.

6. Najpiękniejsza modlitwa poranna do Ducha Świętego

Drogi Ojcze Niebieski, w ciszy tego świtu dziękuję Ci za to, że dałeś mi oddech i możliwość bycia świadkiem cudów tego świata. Jestem wdzięczny za pokój i radość, które nam zapewniasz. Wierzę, że wszystko i wszyscy, których spotykam każdego dnia, są częścią Twojego mądrego planu. Ofiaruję Ci każdy dzień, prosząc o Twoje prowadzenie na właściwej ścieżce. Spraw, abym pozostał wierny Twoim naukom i zachował Twoje słowa w swoim sercu. Zobowiązuję się podążać Twoimi drogami, wysławiać Twoje imię oraz składać Ci dziękczynienie i uwielbienie. Amen!

7. Najpiękniejsza modlitwa Poranna o Boże Błogosławieństwo

Drogi Ojcze Niebieski, powierzam Ci moją rodzinę i mnie, abyś chronił nas od zła i umacniał w wierze. Pośród smutku obdarz nas radością i pozwól nam widzieć wszystko w świetle Twojego Słowa. Niech Twoja miłość nas osłania i chroni od skażenia jakimkolwiek grzechem i popadnięcia w pokusy szatana. Niech nasze dzisiejsze myśli, słowa i czyny będą w harmonii z Twoim sercem.Róbmy rzeczy, które Ci się podobają. Amen.

8. Poranna modlitwa o spokój ducha

Drogi Ojcze Niebieski, gdy nadchodzi ten nowy dzień, przychodzę do Ciebie i modlę się o wewnętrzny spokój i ciszę. Proszę, daj mi spokój serca, abym mógł stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom i trudnościom. Proszę, prowadź mnie, abym mógł nauczyć się akceptować wszystko w życiu i zyskać dzięki temu wzrost i oświecenie. Proszę, pomóż mi nie dać się rozpraszać ziemskim troskom, ale nauczyć się zostawiać wszystko w Twoich rękach. Pokaż mi, że Twoje plany są lepsze niż to, co widzę i myślę, i że Twoja miłość i łaska otaczają mnie na zawsze. Niech Twój pokój napełni moje serce, abym już na początku dnia czuła siłę Twojej obecności przy mnie. Modlę się w imię Jezusa Chrystusa, Amen.