Przykładowe modlitwy wiernych

banner

Przykładowe modlitwy wiernych

Modlitwa na dziś — Najpiękniejsza modlitwa poranna

Poranek jest początkiem nowego dnia. Rozpoczęcie nowego dnia modlitwą jest błogosławione przez Boga. Niech w tym dniu Bóg chroni nas przed pokusami i często zbliżymy się do Boga. Niech Bóg prowadzi na...

Modlitwa na dziś — Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia

Drogi Ojcze, dziękuję Ci. Tworzysz słońce, księżyc i poranek dla ludzi; stwarzasz wszelkiego rodzaju zwierzęta i rośliny dla ludzi; ustanawiasz prawa czterech pór roku i przemiany dnia i nocy dla ludz...

Modlitwa na dziś — Modlitwa spowiedzi

Boże, jestem bardzo bolesny i żałuję, bo żyję w grzechu na co dzień i nie mogę praktykować Twoich słów. Za bardzo cieszę się Twoją miłością, ale nadal żyje często w grzechu . Nienawidzę tego, że nie m...

Modlitwa na dziś — Modlitwa o miłości

Z miłości do nas, Boże, który dla nas zostałeś ukrzyżowany w ciele i stałeś się ofiarą przebłagalną, który przebaczyłeś nam nasze grzechy, który uwolniłeś nas od potępienia i przekleństwa prawa, który...

Modlitwa na dziś — Modlitwa o nadzieję

Dobry Boże, Ty jesteś naszym wsparciem i naszą jedyną nadzieją. Widząc, że klęski żywiołowe stają się coraz większe, a my żyjemy w bólu i bezradności, modlimy się, abyś wkrótce powrócił, by nas wyprow...

Modlitwa na dziś — Piękna modlitwa wieczorna

Po pracowitym dniu, wieczór jest dobrym, cichym i najlepszym czasem by zbliżyć się do Boga. Wierzę, że pobożni katolicy będą nalegać, by modlić się do Boga, bez względu na to, jak bardzo są zmęczeni, ...

Modlitwa na dziś — Modlitwa popołudniowa

Miłujący Boże, stajemy przed Tobą, dziękując Ci i patrząc na Ciebie za światło dnia, za Twoje ukrzyżowanie, które nas odkupiło i przebaczyło nam nasze grzechy, oraz za łaskę i błogosławieństwa, którym...

Kiedy nadejdzie wojna, jak się modlić, aby spełnić wolę Bożą

Ostatnio wybuch wojny między Rosją a Ukrainą poruszył serca wielu ludzi. Ponadto w ostatnich latach coraz poważniejsze stają się plagi, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy. Wielu katolików mo...