Najpiękniejsze Przykładowe modlitwy wiernych

banner

Najpiękniejsze Przykładowe modlitwy wiernych

Modlitwa poranna – poranna modlitwa na każdy dzień tygodnia

szybka nawigacja 1. Modlitwa poranna na poniedziałek 2. Modlitwa poranna na wtorek 3. Modlitwa poranna na środę 4. Modlitwa poranna na czwartek 5. Modlitwa poranna na p...

Modlitwy wieczorne na każdy dzień tygodnia

szybka nawigacja 1. Modlitwa wieczorna na poniedziałek 2. Modlitwa wieczorna na wtorek 3. Modlitwa wieczorna na środę 4. Modlitwa wieczorna na czwartek 5. Modlitwa wiec...

Modlitwy o pomoc w trudnych sytuacjach

szybka nawigacja 1. Módl się o pomoc w trudnych sytuacjach 2. Modlitwa do Boga o pomoc w życiu 3. Modlitwa do Pana Jezusa o pomoc 4. Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc ...

Modlitwa o wiarę, nadzieję i miłości

W tym świecie pełnym wyzwań i trudności pragniemy znaleźć światło nadziei i szukać Bożej pomocy i przewodnictwa. Przeczytajmy wspólnie te modlitwy wiary, nadziei i miłości, znajdźmy siłę, pocieszenie ...

Modlitwa dziękczynna codzienne – 5 pięknych dziękczynnych modlitw

szybka nawigacja 1. Modlitwy dziękczynne do Boga 2. Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca 3. Modlitwy dziękczynne do Pana Jezusa 4. Modlitwy dziękczynne za zdrowie 5. Na za...

Modlitwa o zdrowie rodziców

Jako dzieci wszyscy martwimy się o zdrowie naszych rodziców, zwłaszcza że często pracujemy poza domem i nie mamy czasu na powrót do domu, aby opiekować się rodzicami, dlatego tym bardziej mamy nadziej...

Modlitwy o ochronę małżeństwa

Miłosierny Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją miłość i opiekę, pozwalającą nam cieszyć się Twoimi łaskami i zaopatrzeniem każdego dnia. Proszę, daj mojemu partnerowi i mnie pokorę i posłuszeństwo, aby...

5 krótkich modlitw o pokój - Wypełnij swój dzień radością i pokojem!

Szukając w sobie spokoju, często modlimy się o pokój w trudnych chwilach naszego życia. Oto 5 krótkich modlitw, które możesz odmawiać o pokój dla swojej rodziny, bliskich i dla siebie. szybka naw...

6 przykładów skuteczna modlitw dla dzieci – prośba o ochronę Boga

Dzieci są najcenniejszym darem w naszym życiu, zawsze martwimy się o ich rozwój, a także o ich zdrowie, przeczytajmy 6 przykładów modlitw za dzieci, módlmy się razem za nasze dzieci, wylewając nasze o...

Modlitwa do ducha Świętego na kazdy dzien – 10 potężnych modlitw do Ducha Świętego

Niezależnie od tego, czy rozpoczynamy nowy dzień, czy kończymy pracowity dzień, możemy modlić się do Ducha Świętego, aby nawiązać z Nim bliższą relację i zabiegać o Jego pomoc i dary. Przeczytajcie po...

10 krótkich modlitw wieczornych przed snem

10 krótkich modlitw wieczornych przed snem ochroni Twój sen. Bądź cicho i szepcz, aby komunikować się z Bogiem. Niech Boża miłość towarzyszy Ci we śnie! szybka nawigacja 1. Modlitwa wieczor...

Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwy za chorych o zdrowie

Modlitwa 1: Boże, w tej chwili borykam się z chorobą, która dręczy moje ciało i umysł, a moje serce jest bardzo słabe. Nie wiem, dlaczego choroba mnie spotkała, a nawet nie wiem, jak ją przeżywać w t...

Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca

Modlitwa 1: Ojcze Niebieski dziękuję Ci za to, że dałeś nam tchnienie życia. Twoim cudownym zrządzeniem możemy przyjść na ten świat. Prowadź nas do poznania Twojego autorytetu i suwerenności w ludzia...

Codzienna modlitwa o ochronę za rodzinę

Życie rodzinne to przygoda pełna wyzwań i niepewności. Są chwile radosne, chwile trudne i chwile próby. Aby pomóc swojej rodzinie otrzymać Bożą pomoc i błogosławieństwa w różnych sytuacjach, przeczyta...

Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwa o dobrą pracę

„Drogi Panie, staję przed Tobą i modlę się do Ciebie w intencji mojej dzisiejszej pracy. Nie wiem, z jakimi trudnościami i wyzwaniami spotkam się dzisiaj w mojej pracy, ale wiem, że jesteś Bogiem wsze...

Modlitwa na dziś – Kiedy nadejdzie wojna, jak się modlić, aby spełnić wolę Bożą

Ostatnio wybuch wojny między Rosją a Ukrainą poruszył serca wielu ludzi. Ponadto w ostatnich latach coraz poważniejsze stają się plagi, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy. Wielu katolików mo...

Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwa popołudniowa

Miłujący Boże, stajemy przed Tobą, dziękując Ci i patrząc na Ciebie za światło dnia, za Twoje ukrzyżowanie, które nas odkupiło i przebaczyło nam nasze grzechy, oraz za łaskę i błogosławieństwa, którym...

Piękna modlitwa wieczorna

Po pracowitym dniu, wieczór jest dobrym, cichym i najlepszym czasem by zbliżyć się do Boga. Wierzę, że pobożni katolicy będą nalegać, by modlić się do Boga, bez względu na to, jak bardzo są zmęczeni, ...