W przyszłym

Świadectwo wiary | „Czy Biblia może przedstawiać Pana?”

Główna bohaterka jest pobożną chrześcijanką, która wierzy, że wszystko, co zapisane jest w Biblii, zostało natchnione przez Boga, że Biblia przedstawia Boga, a wiara w Pana jest równoznaczna z wiarą w Biblię. Gdy dowiaduje się, że Kościół Boga Wszechmogącego świadczy, iż Pan Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący, że Bóg wypowiedział nowe słowa oraz dokonuje dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, nie potrafi tego zaakceptować. Jest przekonana, że dzieło Boga nie może wykraczać poza Biblię, lecz na wieść o tym, że Pan powrócił, popada w rozterkę. Zaczyna czytać słowa Boga Wszechmogącego i stopniowo pojmuje prawdziwą historię i wartość Biblii. Ostatecznie uzmysławia sobie, że Biblia nie przedstawia Pana i nie zawiera w sobie źródła życia wiecznego, zaś jedynym sposobem na zyskanie prawdy i życia jest podążanie za Chrystusem w dniach ostatecznych.