Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 78 Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 78
00:00/ 00:00

Słowo Boże na każdy dzień: Sąd w dniach ostatecznych | Fragment 78

00:00
00:00

Jeśli chodzi o słowo „sąd”, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości te słowa nie są Bożym sądem nad człowiekiem, lecz tylko słowami wypowiedzianymi przez Boga w różnych środowiskach, to znaczy w różnych sytuacjach. Te słowa są inne od słów wypowiadanych przez Chrystusa, gdy sądzi On człowieka w dniach ostatecznych. W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, na to, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób człowiek powinien okazywać Bogu lojalność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie tylko ujawnia naturę człowieka za pomocą zaledwie paru słów. On wystawia ją na pokaz, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Te metody wystawiania jej na pokaz, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody są uznawane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do posłuszeństwa Bogu, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Praca sądu pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze skażoną istotą samego siebie oraz z korzeniami swego skażenia, a także odkryć brzydotę człowieka. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę praca polegająca na odkrywaniu prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga. Jeśli nie uznajesz tych prawd za ważne i ciągle myślisz o tym, jak ich uniknąć albo znaleźć nową drogę ucieczki przed nimi, to mówię, że jesteś wielkim grzesznikiem. Jeśli wierzysz w Boga, ale nie szukasz prawdy ani woli Bożej, ani nie kochasz drogi, która przyprowadza cię bliżej do Boga, to mówię, że jesteś osobą, która stara się uciec przed sądem, i że jesteś marionetką oraz zdrajcą, który ucieka przed wielkim, białym tronem. Bóg nie oszczędzi żadnego buntownika, który ucieka Mu sprzed oczu. Tacy ludzie otrzymają nawet surowszą karę. Ci, którzy przychodzą przed Boga po osąd, a ponadto zostali oczyszczeni, będą na zawsze mieszkać w Królestwie Bożym. Oczywiście jest to coś, co przynależy do przyszłości.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Znaczenie Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

Sąd Boży nie polega na tym, by w dwóch prostych słowach ludzką naturę objaśnić, lecz z czasem ją ujawniać, przycinać i z nią się rozprawiać. A zwykłe słowa nie zastąpią tego działania, lecz tylko prawda, której człowiek nie dosięgnie. Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu, tak w sercu swym, jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

Sąd Boży daje poznać prawdziwą Boga twarz, prawdę o naszym nieposłuszeństwie. Uczy nas o celu i o tym, co przyświeca dziełu Boga i o tajemnicach, których człowiek nie rozumie. Sąd Boży daje poznać nam zepsucie, zobaczyć swą ohydę. Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu, tak w sercu swym, jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

Te efekty Bożej pracy pojawiają się przez dzieło sądu. To Sąd Boży pokazuje prawdę i drogę, i życie Boga. Wszystkim, którzy w Niego wierzą. On dokonuje tego w sądzie Bożym. Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu, tak w sercu swym, jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”