Studium biblijne: 7 wersetów o Wielkim katastrofami

1. „I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga” (Obj 15:1).

2. „Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: »Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!«” (Obj 16:1).

3. „Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie” (Mk 13:19).

4. „Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziem” (Obj 8:5).

5. „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad” (Obj 11:19).

6. „I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie” (Obj 16:18).

7. „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści” (Mk 13:8).

8. „Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię” (Ez 38:20).

9. „Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi” (Obj 3:10).

Ważne słowa Boga:

Wszelkiego rodzaju katastrofy spadną jedna po drugiej; wszystkie narody i miejsca doświadczą nieszczęść: zaraza, głód, powódź, susza i trzęsienia ziemi są wszędzie. Te katastrofy nie zdarzają się tylko w jednym lub dwóch miejscach, ani też nie ustaną w ciągu jednego lub dwóch dni; przeciwnie, będą obejmować coraz większe obszary i będą coraz bardziej dotkliwe. W tym czasie jedna po drugiej występować będą wszelkiego rodzaju plagi insektów i rozpowszechni się zjawisko kanibalizmu. Oto Mój sąd nad wszystkimi narodami i ludami. Synowie Moi! Nie możecie cierpieć bólu ani doświadczać trudów związanych z katastrofami. Moim pragnieniem jest, abyście wkrótce osiągnęli dojrzałość i wzięli na siebie brzemię, które leży na Mych barkach. Dlaczego nie rozumiecie Mej woli? Dzieło, które jest przed nami, stanie się coraz bardziej uciążliwe. Czy jesteście tak nieczuli, aby zostawić Mnie z pełnymi rękami, zmuszając Mnie, abym tak ciężko pracował sam? Wyrażę się jaśniej: ci, których życie dojrzeje, odnajdą schronienie i nie będą cierpieć bólu ani trudów; ci, których życie nie dojrzeje, muszą znosić ból i krzywdę. Me słowa są wystarczająco jasne, nieprawdaż?

Fragment Rozdziału 65 ze „Wypowiedzi Chrystusa na początku”

Wśród wszystkich narodów i we wszystkich zakątkach świata często zdarzają się trzęsienia ziemi, klęski głodu, plagi i wszelkiego rodzaju katastrofy. Ponieważ dokonuję Mego wielkiego dzieła wśród wszystkich narodów i we wszystkich miejscach, te klęski będą dotkliwsze niż w jakimkolwiek innym okresie od stworzenia świata. To jest początek Mojego sądu nad wszystkimi ludami, ale Moi synowie mogą spać spokojnie; żadna klęska na was nie spadnie, a Ja was ochronię. (To znaczy, że potem będziecie żyć w ciele, ale nie w ciele fizycznym, abyście nie cierpieli z powodu klęsk). Po prostu będziecie wraz ze Mną sprawować władzę jako królowie, sądzić wszystkie ludy i narody oraz cieszyć się przez wieczność dobrymi błogosławieństwami w całym wszechświecie i na krańcach ziemi. Wszystkie te słowa spełnią się i urzeczywistnią wkrótce na waszych oczach. Nie zwlekam ani godziny, ani dnia, działam niewiarygodnie szybko. Nie martw się ani nie niepokój; błogosławieństwo, które ci daję, jest czymś, czego nikt nie może ci odebrać – to Moje administracyjne rozporządzenie. Wszyscy ludzie będą Mi posłuszni z powodu Moich czynów; będą nieustannie wznosić radosne okrzyki, a nawet będą skakać z bezgranicznej radości.

Fragment Rozdziału 92 ze „Wypowiedzi Chrystusa na początku”

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.