8 cytatów z biblii o pocieszycielu, które pomogą ci przezwyciężyć smutek

Kiedy w życiu napotykamy niepowodzenia i niepowodzenia, jesteśmy smutni i bolesni w sercu, wszyscy pragniemy pocieszenia, aby uleczyć nasze wewnętrzne rany. Tylko Bóg jest naszym oparciem. On daje nam życie, On rządzi i zarządza wszystkim w nas, kiedy naprawdę na Nim polegamy, On uleczy rany w naszych sercach, wyprowadzi nas z kłopotów i będzie żył pod przewodnictwem Bożego światła.

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci” (Pwt 31:6).

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37:5).

„On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147:3).

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11:28).

„Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają” (Ps 94:19).

„Uczyń dla mnie znak - zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie” (Ps 86:17).

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5:4).

„Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga” (2Kor 1:4).