13 cytatów z biblii o pomocy – Bóg jest naszą pomocą

W życiu zawsze spotykamy się z wyzwaniami i trudnościami, czasem nie wiemy, jak je rozwiązać, a nawet tracimy pewność siebie i siłę do dalszego życia. Oto kilka cytatów z Biblii na temat pomocy, abyśmy mogli z Bożą pomocą iść dalej i stawiać czoła wyzwaniom każdego dnia z ufnością i pokojem.

„Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię” (Ps 121:1-2).

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach” (Ps 46:2).

„Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie” (Ps 54:6).

„Wtedy wrogowie moi odstąpią w dniu, gdy Cię wezwę: po tym poznam, że Bóg jest ze mną” (Ps 56:10).

„Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne” (Ps 60:13).

„Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie” (Ps 63:8).

„Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała [w kraju] milczenia” (Ps 94:17).

„Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: »Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą«” (Iz 41:13).

„Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą” (Ps 115:11).

„Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?” (Ps 118:6).

„Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł” (Ps 118:13).

„Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię” (Ps 28:7).

„Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą” (Ps 33:20).

Ważne słowa Boga:

Ucisz się we Mnie, gdyż jestem twoim Bogiem, Waszym jedynym Odkupicielem. Musicie przez cały czas mieć wyciszone serca i żyć we Mnie; Ja jestem twoją skałą, waszą podporą. Nie zwracajcie swych myśli ku niczemu innemu, lecz całym sercem polegajcie na Mnie, a Ja z pewnością się wam ukażę – Ja jestem waszym Bogiem! Ach, ci wątpiący! Z pewnością nie potrafią oni wytrwać i nic nie zyskają”.

Dzieło Ducha Świętego właśnie przyspiesza i ci, którzy nie mogą nadążyć za nowym światłem, znajdują się w niebezpieczeństwie. Ci, którzy nie zachowają czujności, zostaną opuszczeni; musicie zadbać o siebie. Wiesz, że wszystko, co znajduje się w twoim otoczeniu, jest tam za Moim przyzwoleniem – Ja to wszystko zaplanowałem. Uzmysłów to sobie i zadowalaj Moje serce w otoczeniu, które ci dałem. Nie lękaj się – Bóg Wszechmogący Zastępów z pewnością będzie z tobą; On jest waszym obrońcą i waszą tarczą”.

Kiedy ludzie napotykają szczególnie trudny problem, kiedy nie ma nikogo, do kogo mogliby się zwrócić i kiedy czują się szczególnie bezradni, pokładają jedyną nadzieję w Bogu. Jakie są ich modlitwy? Jaki jest ich stan umysłu? Czy są szczerzy? Czy ma wtedy miejsce jakieś fałszerstwo? Tylko wtedy gdy ufasz Bogu, jak gdyby był On ostatnią deską ratunku, której się trzymasz, mając nadzieję, że On ci pomoże ‒ twoje serce jest szczere. Chociaż być może nie powiedziałeś zbyt wiele, twoje serce już się poruszyło. To znaczy, że oddajesz swoje szczere serce Bogu, a Bóg słucha. Kiedy Bóg słucha, widzi twoje trudności i oświeci cię, poprowadzi cię i ci pomoże”.