18 najpiękniejszych cytatów z psalmów w Biblii – Zyskaj ochronę Boga

Kiedy stawiamy czoła trudnościom i wyzwaniom, Boża miłość i ochrona są jak niezniszczalna tarcza, która chroni nas przed wiatrem i deszczem, pozwalając nam chodzić w wietrze pod Jego ochroną. Prawdziwy pokój i pocieszenie można znaleźć w Bożej miłości i ochronie, gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to możliwe. Jak więc możemy uzyskać Bożą miłość i ochronę w tym niebezpiecznym i złożonym społeczeństwie? Przeczytaj 18 cytatów najpiękniejszych psalmów, które pomogą Ci znaleźć drogę.

„Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką” (Ps 31:5).

„Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu” (Ps 91:9-10).

„Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu” (Ps 34:20-21).

„Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie” (Ps 119:114).

„Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni: Boże mój, oświecasz moje ciemności” (Ps 18:29).

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza” (Ps 23:4).

„Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę” (Ps 27:5).

„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie” (Ps 16:1).

„Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121:8).

„Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem” (Ps 121:7).

„Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię” (Ps 28:7).

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119:105).

„Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię” (Ps 121:1-2).

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23:1).

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach” (Ps 46:2).

„Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie” (Ps 54:6).

„O Boże, nie stój z daleka ode mnie, mój Boże, pośpiesz mi na pomoc!” (Ps 71:12).

„Dopomóż mi, Panie, mój Boże; ocal mnie w swej łaskawości” (Ps 109:26).

Ważne słowa Boga:

Ucisz się we Mnie, gdyż jestem twoim Bogiem, Waszym jedynym Odkupicielem. Musicie przez cały czas mieć wyciszone serca i żyć we Mnie; Ja jestem twoją skałą, waszą podporą. Nie zwracajcie swych myśli ku niczemu innemu, lecz całym sercem polegajcie na Mnie, a Ja z pewnością się wam ukażę – Ja jestem waszym Bogiem!”.

Powinieneś wiedzieć, że nastały dni ostateczne. Diabelski szatan krąży niczym ryczący lew, szukając ludzi do pożarcia. Obecnie wybuchają wszelkiego rodzaju zarazy i pojawiły się wszelkie rodzaje złych duchów. Tylko Ja jestem prawdziwym Bogiem, tylko Ja jestem twoją ucieczką. Nie możesz teraz zrobić nic innego, jak tylko ukryć się w Moim sekretnym miejscu, ukryć się jedynie wewnątrz Mnie, a klęski cię ominą i żadne nieszczęście nie zbliży się do twojego namiotu”.

Kiedy wody pochłaniają istoty ludzkie w całości, ocalam ich z tej zastałej topieli i daję szansę nowego życia. Kiedy ludzie tracą wiarę w życie, unoszę ich znad granicy śmierci, obdarzając odwagą do dalszej drogi, by mogli użyć Mnie jako fundamentu swej egzystencji. Kiedy ludzie okazują Mi nieposłuszeństwo, sprawiam, że w tym nieposłuszeństwie zaczynają Mnie poznawać. Zważywszy na starą naturę ludzkości i Moje miłosierdzie, zamiast karać ludzi śmiercią, pozwalam im żałować za grzechy i rozpoczynać od nowa. Kiedy cierpią głód, nawet gdy w ich ciałach pozostał tylko jeden ostatni oddech, wyrywam ich z objęć śmierci, nie pozwalając, by padli ofiarą sztuczek szatana”.