Modlitwa na dziś – Kiedy nadejdzie wojna, jak się modlić, aby spełnić wolę Bożą

Ostatnio wybuch wojny między Rosją a Ukrainą poruszył serca wielu ludzi. Ponadto w ostatnich latach coraz poważniejsze stają się plagi, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy. Wielu katolików modli się do Boga o pokój na świecie , ale jak się modlić zgodnie wolą Bożą?

W rzeczywistości wystąpienie tych nieszczęść jest wypełnieniem proroctwa o powrocie Pana z Biblii: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści” (Mt 24:7-8). Jakie ostrzeżenie przynosi nam spełnienie proroctwa? Jaka jest wola Boża? Jeśli zrozumiemy, jaka jest wola Boża, gdy nadejdą katastrofy, będziemy wiedzieć, jak się modlić, aby dostosować się do woli Bożej.

Jeśli chcesz zrozumieć wolę Bożą w katastrofach i wiedzieć, jak modlić się, aby żyć w zgodzie z wolą Bożą, skontaktuj się z nami.

Kiedy nadejdzie wojna, jak się modlić, aby spełnić wolę Bożą