6 przykładów skuteczna modlitw dla dzieci – prośba o ochronę Boga

Dzieci są najcenniejszym darem w naszym życiu, zawsze martwimy się o ich rozwój, a także o ich zdrowie, przeczytajmy 6 przykładów modlitw za dzieci, módlmy się razem za nasze dzieci, wylewając nasze obawy i oczekiwania Bogu, niech rozwijają się w Bożej miłości i miłosierdziu.

szybka nawigacja
1. Modlitwa rodziców za dzieci
2. Modlitwa rodziców o zdrowie dziecka
3. Modlitwa rodziców za dorosłe dzieci
4. Modlitwa rodziców o uzdrowienie dziecka
5. Modlitwa dziadków za wnuki
6. Skuteczna modlitwa o nawrócenie dzieci

1. Modlitwa rodziców za dzieci

Drogi Panie Jezu, pokornie przychodzę do Ciebie, aby modlić się za moje ukochane dzieci, abyś dotknął ich kochającymi rękami i chronił je przed złem na tym świecie. O Jezu, niech Twoje miłosierdzie i łaska okryją je i dając im siłę i mądrość, aby mogły bezpiecznie wzrastać w Twoim Słowie. Daj im jasne umysły i czyste serca, Panie, aby mogli chodzić zgodnie z Twoją wolą i dążyć do sprawiedliwości i dobra. Wzmocnij ich, aby mogli przezwyciężyć wszelkie trudności, a w obliczu egoizmu, ambicji i gniewu, trzymaj ich ugruntowanych w Twoim Słowie, zachowaj ich serca spokojne i niezłomne, aby nie zbłądzili, i daj im siłę do walki ze złem na ich ścieżce wzrostu. Poprowadź ich tak, aby byli w stanie żyć dla Ciebie na tej ziemi, aby mogli cieszyć się Twoją obecnością w niebie na zawsze, Amen.

2. Modlitwa rodziców o zdrowie dziecka

Drogi Ojcze Niebieski, pobożnie modlę się do Ciebie, abyś chronił życie i zdrowie mojego dziecka, a Twoja miłująca dobroć niech je okryje, aby dorastało zdrowe i szczęśliwe, wolne od wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń. Obyś też prowadził je ścieżką prawości, wolną od pokus i zła, umacniał jego wiarę i nie odwracał od Twojej drogi. Prowadź go z dala od wszelkiego grzechu i zła, a jego życie niech będzie czyste i prawe, wypełnione Twoim światłem i miłością. Modlę się za nie każdego dnia, abyś opiekował się nim w każdej chwili i obdarzał je swoją nieskończoną miłością i troską. Amen.

3. Modlitwa rodziców za dorosłe dzieci

Drogi Panie Jezu, z głęboką troską w sercu modlę się za moje dorosłe dzieci. Choć nie ma ich ze mną, wiem, że Ty jesteś z nimi. Ty znasz zmartwienie i niepokój mego serca. Nie wiem bowiem, czy moje dzieci będą w stanie oprzeć się złym pokusom świata i odrzucić wszystkie złe pokusy. Daj im więc mądrość i siłę, aby mogły wyraźnie odróżnić dobro od zła, wybrać właściwą drogę i odwrócić się od wszelkiego grzechu i zła. Chroń ich wiarę, aby pozostali niezachwiani na Twoich drogach, wolni od światowych pokus i kompromisów. Niech Twoja łaska i miłość wypełnią ich serca, aby byli wierni Twojej woli i postępowali sprawiedliwie w swoim życiu, nie popełniając łatwo błędów. Niech Twoja wola wypełni się w ich życiu, Amen.

4. Modlitwa rodziców o uzdrowienie dziecka

Drogi Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, aby modlić się o uzdrowienie mojego dziecka. Widzisz mój ból i smutek, jako matka mojego dziecka, naprawdę nie mogę znieść widoku mojego dziecka cierpiącego z powodu choroby. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i udziel cudownego uzdrowienia temu choremu dziecku, niech Twoja łaska i miłosierdzie objawią się w jego życiu, aby jego ciało mogło zostać uzdrowione. Niech Twoja miłość i pocieszenie otoczą dziecko, aby nie cierpiało już z powodu bólu spowodowanego chorobą i zostało przywrócone do zdrowia. Amen.

5. Modlitwa dziadków za wnuki

Drogi Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, aby modlić się za moje wnuki. Proszę, chroń je przed wszelkimi zagrożeniami i niebezpieczeństwami, zachowaj je w zdrowiu pod Twoją opieką, a Twoja łaska i miłosierdzie niech nad nimi panują i trzymają je z dala od złych pokus i niebezpiecznych sytuacji. Kiedy napotykają trudności i wyzwania, daj im odwagę i hart ducha, aby mogli przezwyciężyć wszystkie trudności. Daj mi więcej mądrości i cierpliwości, abym mógł im zawsze pomagać. Niech Twoje słowo i łaska nieustannie działają w nich, aby prowadzić ich ścieżką prawości, aby stali się mądrzy i przestrzegali Twoich przykazań, by chwalili Twoje imię, Amen.

6. Skuteczna modlitwa o nawrócenie dzieci

Drogi Panie Jezu, z ciężkim sercem pełnym zmartwień przychodzę do Ciebie i modlę się za moje dzieci. Patrząc, jak odwracają się od Twoich dróg i żyją życiem, które Ci się nie podoba, codziennie odczuwam smutek i łzy w sercu, błagam o Twoje miłosierdzie i łaskę, aby poprowadzić je z powrotem do Ciebie, aby mogły znaleźć prawdziwe szczęście i ochronę w Twojej miłości. Obyś dotknął ich serc i uświadomił im ich błędy, i oby zerwali wszystkie złe relacje, odłożyli na bok grzechy przeszłości i zwrócili się w Twoje objęcia. Panie Jezu, chociaż zgrzeszyli i odwrócili się od Twojej drogi, wiem, że jesteś kochającym Panem, proszę, przebacz im, aby ich serca znów stały się czyste i ponownie wypełnione dobrocią, Amen.

Niech ten zestaw modlitw będzie ogniwem w naszym dialogu z Bogiem. Bez względu na wyzwania i trudności, przed którymi stoją nasze dzieci, wierzymy, że Bóg wysłucha naszych modlitw i odpowie na nie w swojej miłości i łasce. Módlmy się nadal za nasze dzieci z silną wiarą, że będą podążać duchową ścieżką i będą świadkami światła i nadziei.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawdzie modlitwy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem okna czatu online na dole strony, a będziemy dzielić się Słowem Bożym i komunikować się online.