Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 141 Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 141
00:00/ 00:00

Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 141

00:00
00:00

Znać dzieło Boże w dzisiejszych czasach to przede wszystkim znać wcielonego Boga dni ostatecznych, wiedzieć, co jest Jego podstawową służbą, a także co przyszedł wykonać na ziemi. Już wcześniej słownie wspominałem, że Bóg przyszedł na ziemię (w dniach ostatecznych), aby ustanowić wzór przed odejściem. Jak Bóg ustanawia ten wzór? Poprzez wypowiadanie słów, poprzez pracowanie i przemawianie po całej ziemi. To jest dzieło Boże w dniach ostatecznych. On tylko przemawia, aby ziemia stała się światem słów, aby każda osoba została obdarowana oraz oświecona Jego słowami i aby duch człowieka został przebudzony oraz miał jasne poznanie wizji. W trakcie dni ostatecznych Bóg wcielony przyszedł na ziemię przede wszystkim po to, by wypowiadać słowa. Kiedy Jezus przyszedł, zaczął rozprzestrzeniać ewangelię królestwa niebieskiego i wykonał dzieło odkupienia poprzez ukrzyżowanie. Położył kres Wiekowi Prawa i obalił wszystkie stare rzeczy. Przyjście Jezusa zakończyło Wiek Prawa i wprowadziło Wiek Łaski. Przyjście wcielonego Boga dni ostatecznych przyniosło koniec Wieku Łaski. Przyszedł On przede wszystkim po to, by wypowiedzieć swe słowa, użyć słów, by udoskonalić człowieka, by oświecić i uświadomić człowieka, by usunąć miejsce zajmowane w ludzkim sercu przez niejasnego Boga. To nie jest etap dzieła, który wykonał Jezus, gdy przyszedł. Gdy Jezus przybył, dokonał wielu cudów, uzdrawiał chorych oraz wyganiał demony i dokonał odkupieńczego dzieła ukrzyżowania. W rezultacie, zgodnie ze swymi koncepcjami, człowiek uważa, że taki właśnie powinien być Bóg, ponieważ kiedy Jezus przyszedł, nie wykonał dzieła usuwania obrazu niejasnego Boga z serca człowieka. Kiedy przyszedł, został ukrzyżowany, uzdrawiał chorych, wyganiał demony, a także rozprzestrzeniał ewangelię królestwa niebieskiego. Z jednej strony wcielenie Boga w dniach ostatecznych usuwa miejsce zajmowane przez niejasnego Boga w ludzkich koncepcjach, aby więcej nie było obrazu niejasnego Boga w ludzkim sercu. Poprzez swe rzeczywiste słowa i rzeczywiste dzieło, swą działalność na całej ziemi, a także niezwykle realne i zwykłe dzieło, którego dokonuje wśród ludzi, Bóg sprawia, że człowiek poznaje rzeczywistość Boga i usuwa miejsce niejasnego Boga z ludzkiego serca. Z drugiej strony Bóg używa słów wypowiedzianych przez swoje ciało, aby uczynić człowieka pełnym i osiągnąć wszystko. To jest dzieło, którego Bóg dokona w dniach ostatecznych.

Co musicie wiedzieć:

1. Dzieło Boże nie jest ponadnaturalne i nie powinniście pielęgnować koncepcji na ten temat.

2. Musicie rozumieć podstawowe dzieło, które wcielony Bóg przyszedł wykonać tym razem.

On nie przyszedł uzdrawiać chorych ani wyganiać demonów, czy dokonywać cudów. Nie przyszedł też, by rozpowszechnić ewangelię pokuty, ani by darować człowiekowi odkupienie. Jest tak dlatego, że Jezus już wykonał to dzieło, a Bóg nie powtarza tego samego dzieła. Dziś Bóg przyszedł, aby zakończyć Wiek Łaski i by odrzucić wszystkie praktyki Wieku Łaski. Praktyczny Bóg przyszedł przede wszystkim, by pokazać, że jest realny. Kiedy Jezus przyszedł, mówił niewiele słów. Przede wszystkim dokonywał cudownych rzeczy, ukazywał znaki i cuda, a także uzdrawiał chorych i wyganiał demony lub też wypowiadał proroctwa, aby przekonać ludzi i sprawić, by człowiek ujrzał, że On naprawdę był Bogiem i to Bogiem, który nie był porywczy. W końcu dokonał dzieła ukrzyżowania. Dzisiejszy Bóg nie dokonuje znaków i cudów, ani nie uzdrawia chorych, ani nie wygania demonów. Kiedy Jezus przyszedł, dzieło, którego dokonał, przedstawiało jeden aspekt Boga. Natomiast tym razem Bóg przybył, by wykonać etap dzieła, na który przyszedł czas, bo nie powtarza On tego samego dzieła. On jest Bogiem, który jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary, a więc wszystko, co widzisz dzisiaj, to słowa i dzieło praktycznego Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkim poprzez słowa

Bóg wcielony ostatecznych dni kończy Wiek Łaski, Jego słowa doskonalą i oświecają, usuwają niejasności o Bogu z serca ludzkiego. Dzieło Jezusa było odmienne. On cuda czynił, uzdrawiał chorych, głosił ewangelię o królestwie niebios, został ukrzyżowany, by odkupić ludzkość. Człowiek uznał, że Bóg już zawsze taki będzie. Bóg wcielony dni ostatecznych wypełnia i ujawnia wszystko słowami. W słowach Jego widzisz to czym jest, że jest Bogiem.

Bóg wcielony ostatecznych dni pozbawia ludzkie serce niejasności. Swymi słowami, czynami, zwykłą pracą pośród ludzi, człowiek zna Bożą rzeczywistość,@nie wierzy w niejasnego Boga. Przez ucieleśnione Boże słowa, On czyni człowieka pełnym i wszystko wypełnia. Tego dokona Bóg na samym końcu dni. Bóg wcielony dni ostatecznych wypełnia i ujawnia wszystko słowami. W słowach Jego widzisz to czym jest, że jest Bogiem.

Bóg w ciele tylko mówi, gdyż słowa są Jego pracą na ziemi. Ujrzysz wszystko, czym jest, w Jego słowach. Jest potężny, pokorny, najwyższy. Bóg w ciele tylko mówi, gdyż słowa są Jego pracą na ziemi. Ujrzysz wszystko, czym jest, w Jego słowach. Jest potężny, pokorny, najwyższy. Bóg wcielony dni ostatecznych wypełnia i ujawnia wszystko słowami. W słowach Jego widzisz to czym jest, że jest Bogiem. Bóg wcielony dni ostatecznych wypełnia i ujawnia wszystko słowami. W słowach Jego widzisz to czym jest, że jest Bogiem.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”