Apokalipsa 21:4 uczymy się: Jak pozbyć się bólu i żyć lepszym życiem

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

To jest piękna Boża obietnica dla nas. Każdy ma nadzieję otrzymać tę obietnicę od Boga, szczególnie teraz, gdy nieszczęścia są coraz większe, życie ludzi staje się coraz cięższe i ludzie czują, że życie jest bardzo ciężkie i męczące, mają nadzieję jak najszybciej pozbyć się bólu i żyć pięknym życiem bez bólu i łez. Teraz pojawia się pytanie, Boże obietnice są dobre, więc jak możemy otrzymać Boże obietnice? Niektórzy ludzie mogą powiedzieć: „Nasze grzechy zostały przebaczone dzięki wierze w Pana, a Bóg nie uważa nas już za grzeszników. Dopóki nie odstąpimy od imienia Pana i drogi Pana, kiedy przyjdzie Pan będzie mógł wprowadzić nas do pięknego przeznaczenia”, czy takie myślenie jest zgodne z wolą Pana? Biblia mówi: „Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta(Ap 22:14). „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze(J 8:34-35). Słowa Boga mówią: „Musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ludzi pragnę. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na wejście do królestwa. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na kalanie ziemi świętej. Nawet jeżeli wykonałeś dużo pracy i pracowałeś przez wiele lat, to jeżeli na końcu nadal jesteś żałośnie brudny, według niebiańskiego prawa niedopuszczalne będzie, abyś chciał wejść do Mojego królestwa! Od założenia świata po dziś dzień nigdy nie oferowałem łatwego dostępu do Mojego królestwa tym, którzy zabiegają o Moje względy. Jest to niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać!(„Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek”).

Z tego widzimy, że Bóg jest sprawiedliwy i święty, a ci, którzy nie osiągnęli oczyszczenia, nie są kwalifikują się do do dziedzictwa Bożych obietnic i wejścia do Bożego Królestwa. Jak chodzi o nas, chociaż nasze grzechy są przebaczone dzięki wierze w Pana, chociaż często się modlimy, nadal grzeszymy i mimowolnie opieramy się Bogu. Nie możemy w ogóle uciec z niewoli grzechu i otrzymać Boże obietnice, Jak więc możemy pozbyć się zepsucia, zostać oczyszczonym i otrzymać Boże obietnice, żyć pięknym życiem, bez bólu? Pan Jezus prorokował: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy(J 16:12-13). „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą(J 17:17). I 1 Piotr mówi: „Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego(1P 4:17). Pan Jezus wiele razy mówił, że przyjdzie powtórnie, a te nowe słowa są dokładnym wypełnieniem się proroctw powracającego Pana Jezusa w dniach ostatecznych, czyli, że wtedy gdy powróci, wyrazi wiele słów, prawd, aby wykonać etap dzieła sądu, wprowadzi ludzi we wszystkie prawdy, w pełni zbawi ludzkość od grzechu, zła i od wpływu szatana i wreszcie wprowadzi ludzi do królestwa Bożego, by mogli osiągnąć piękny cel. To dlatego człowiek powinien przyjąć dzieło sądu gdy Pan powraca, bo dopiero wtedy, tj. po otrzymaniu prawdy ludzkie zepsucie może zostać całkowicie usunięte a jego grzeszna natura zostanie rozwiązana i człowiek będzie mógł być posłuszny Bogu, bać się Boga, kochać Go. Tylko tacy ludzie mogą być uwolnieni od grzechu i stać się święci, być zdolni do wejścia do królestwa Bożego, żyć już pięknym życiem, bez łez i bólu. Widać, że przyjęcie sądu i dzieła oczyszczenia powrotu Pana jest dla nas jedynym sposobem, aby uciec od grzechu i bólu, móc żyć dobrym życiem i wejść do królestwa Bożego.

Jak mówi Bóg: „Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka; nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie(„Co to znaczy prawdziwie wierzyć w Boga?”).

Celem Bożego dzieła karcenia i sądu zasadniczo jest oczyszczenie ludzkości na rzecz ostatecznego odpoczynku; w przypadku braku takiego obmycia żaden przedstawiciel ludzkości nie będzie mógł być zaklasyfikowany do różnych kategorii zgodnie z jego rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek(„Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku”). A zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się o Bożym dziele sądu w dniach ostatecznych i wyruszyć w drogę, aby pozbyć się grzechu, zostać oczyszczonym i wejść do królestwa niebieskiego we właściwym czasie, kliknij link, aby się z nami skontaktować!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.