Czy nadeszli „Czterech Jeźdźców Apokalipsy” przepowiedziani w Objawieniu 6:1-8?

Czy nadeszli „Czterech Jeźdźców Apokalipsy” przepowiedziani w Objawieniu 6:1-8?

I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: »Przyjdź!« I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: »Przyjdź!« I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: »Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!« A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.

Napisano w biblii: „I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: »Przyjdź!« I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: »Przyjdź!« I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: »Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!« A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: »Przyjdź!« I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta” (Ap 6:1-8).

Ci, którzy znają Biblię, mogą wiedzieć, że jest to proroctwo o katastrofie czasów ostatecznych w Apokalipsie. Proroctwo mówi, że czterej jeźdźcy apokalipsy pojawią się jeden po drugim, gdy baranek otworzy pierwsze cztery z siedmiu pieczęci, a ich pojawienie się sprowadzi na ludzkość plagę, wojnę, głód i śmierć oraz zabije jedną czwartą ludzi na ziemi.

Czy te proroctwa się spełniły? Przyjrzyjmy się katastrofom, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat: od końca 2019 r. do chwili obecnej, w ciągu nieco ponad dwóch lat, nowy koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a ponad 500 milionów ludzi zostało zarażonych , a żniwo śmierci jest oszałamiające; w ostatnich latach wojny toczą się dalej, na przykład wojna w Birmie, wojna palestyńsko-izraelska i wojna rosyjsko-ukraińska, która wybuchła w 2022 roku, co przyciągnie uwagę świata, wywrze wielki wpływ na cały świat. Wielu tłumaczy uważa, że ​​być może przybyło dwóch z Czterech Jeźdźców reprezentujących zarazę i wojnę. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że zaraza i wojna wciąż trwają, a głód jest nieunikniony. Przyszły trend jest niewyobrażalny. Zastanawiam się, czy dwaj jeźdźcy reprezentujący głód i śmierć już są w drodze? Niezależnie od tego, czy nadejdzie, czy nie, zgodnie z proroctwem biblijnym, większe katastrofy będą następować jedna po drugiej. Zgodnie ze słowem Boga: „Wszelkiego rodzaju katastrofy spadną jedna po drugiej; wszystkie narody i miejsca doświadczą nieszczęść: zaraza, głód, powódź, susza i trzęsienia ziemi są wszędzie. Te katastrofy nie zdarzają się tylko w jednym lub dwóch miejscach, ani też nie ustaną w ciągu jednego lub dwóch dni; przeciwnie, będą obejmować coraz większe obszary i będą coraz bardziej dotkliwe. W tym czasie jedna po drugiej występować będą wszelkiego rodzaju plagi insektów i rozpowszechni się zjawisko kanibalizmu. Oto Mój sąd nad wszystkimi narodami i ludami(Rozdział 65 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”).

W obliczu katastrofy czasów ostatecznych, jakie jest wyjście dla nas ludzi? Jak możemy być chronieni przez Boga podczas katastrof? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, kliknij przycisk czatu w prawym dolnym rogu, aby skontaktować się z nami, pomożemy Ci znaleźć odpowiedź w słowie Bożym!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.