Wyjaśnienie Psalmu 46:2 – Bóg jest naszym schronieniem i siłą

Wyjaśnienie Psalmu 46:2 — Bóg jest naszym schronieniem i siłą

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach”

Ponieważ często zdarzają się katastrofy, jak możemy wejść i schronić się? Pospiesz się i wejdź do schronienia, zanim brama łaski zostanie zamknięta Pospiesz się i wejdź aby się schronić, zanim będzie za późno.

2000 lat temu Pan Jezus prorokował, że w dniach ostatecznych będą wszelkiego rodzaju niszczycielskie katastrofy: „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie(Mt 24:21). Obecnie na całym świecie katastrofy nasilają się. Trzęsienia ziemi, głód, wojny i powodzie następują jedna po drugiej a globalna pandemia wciąż szaleje. W obliczu katastrof naturalnie martwimy się o bezpieczeństwo swoje i naszych rodzin, ale jesteśmy bezsilni. Proszę nie zapominać: Bóg jest naszą ucieczką i jedyną ufnością w cierpieniu. Jest tak, jak mówi Pismo: „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach” (Ps 46:2).

W rzeczywistości zjawiska tych katastrof wskazują, że proroctwa o powrocie Pana się wypełniły. Pan już powrócił i wyraził miliony słów, aby wykonać etap dzieła sądu i oczyszczenia. Zamierza całkowicie uwolnić nas od zepsucia, abyśmy mogli się oczyścić i w ten sposób przetrwać podczas tych katastrof i zostać wprowadzeni do królestwa niebieskiego. Jak więc możemy powitać powrót Pana i uzyskać Boże zbawienie dni ostatecznych aby wejść i schronić się?

Pan Jezus powiedział: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną(Ap 3:20). „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną(J 10:27). I jest przepowiedziane w wielu miejscach w Objawieniu: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów(Ap 2,3).

Bóg Wszechmogący mówi: „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa »Bóg jest prawdą, drogą i życiem«. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd!”.

Ze słów Boga widzimy, że najważniejszą rzeczą w powitaniu powrotu Pana jest zwracanie uwagi na słuchaniu głosu Boga. Kiedy słyszymy świadectwo, że Pan powrócił i wyraził słowa, powinniśmy szukać i słuchać tych słów, aby zobaczyć, czy są one prawdą i głosem Boga. Gdy rozpoznamy te słowa jako głos Boga, musimy zaakceptować i być posłusznym. To jest powitanie powrotu Pana.

Kochani, widząc to, czy chcecie czytać słowa Pana, który powrócił, aby ponownie spotkać się z Panem i w ten sposób uzyskać Boże zbawienie w czasach ostatecznych i uzyskać schronienie? Kliknij, aby skontaktować się z nami przez WhatsApp, a my skontaktujemy się z Tobą online.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.