Bóg jest zawsze naszym wsparciem i pomocą – Izajasz 41:10

Czytania na dziś: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą(Iz 41:10).

Kiedy napotykamy trudności i niebezpieczeństwa, słowa Boga dodają nam pewności i siły. Ponieważ Bóg jest wierny, nasze serca zawsze mogą na Nim polegać, a Bóg jest z nami, wzmacniając naszą wiarę i pomagając nam pokonać trudności i uniknąć niebezpieczeństw. Podobnie jak wtedy, gdy Izraelici stanęli w obliczu najazdu i ataku Filistynów, kiedy wszyscy Izraelici zobaczyli filistyńskiego giganta Goliata, uciekli i bardzo się przestraszyli. Tylko młody Dawid polegał na Bogu w pokonaniu Goliata i w ten sposób dostrzegł władzę i moc Boga. Tak naprawdę w naszym życiu spotykamy także różnych „wrogów”. Takie jak życie w biedzie, złożone relacje międzyludzkie, ciężka praca, pewne niebezpieczeństwa i trudności itp. Ale dopóki potrafimy poddać te trudności Bogu i naprawdę polegać na Bogu jak Dawid, Bóg da nam pewność i siłę oraz poprowadzi nas przez te trudności. Jak mówi Słowo Boże: „Ucisz się we Mnie, gdyż jestem twoim Bogiem, Waszym jedynym Odkupicielem. Musicie przez cały czas mieć wyciszone serca i żyć we Mnie; Ja jestem twoją skałą, waszą podporą. Nie zwracajcie swych myśli ku niczemu innemu, lecz całym sercem polegajcie na Mnie, a Ja z pewnością się wam ukażę – Ja jestem waszym Bogiem!”.

Pomódlmy się razem:

Panie, dziękujemy Ci za Twoją obietnicę bycia z nami, abyśmy nie musieli się bać ani przerażać. Jesteście naszą siłą i pomocą, dlatego bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia i przewodnictwa. Tobie zawierzamy wszystkie niepokoje, zmartwienia i lęki naszego życia, prosząc o Twoją moc i miłość, aby umocniły naszą wiarę.Wierzę, że otworzysz nam drogę wyjścia i poprowadzisz nas we właściwym kierunku, abyśmy możemy pozbyć się naszych lęków i niepokojów. Proszę, daj nam odwagę stawiania czoła trudnościom, uczyń nas silnymi i niezachwianymi w obliczu trudności oraz pozwól nam codziennie doświadczać Twojej łaski i przewodnictwa. Amen.