Skutki prób – radość z Jakuba 1:2-4

Czytania na dziś: „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków” (Jk 1:2-4).

Ten fragment przypomina nam, że gdy przechodzimy przez różne próby, powinniśmy stawić im czoła z wielką radością. Na drodze życia często spotykamy się z różnymi próbami, które są nieuniknioną częścią życia. To jest jak złoto rafinowane w ogniu, to hartowanie wiary. Chociaż ból spowodowany próbami jest nieuchronnie frustrujący, uczymy się polegać na Bogu i uczymy się szukać Jego przewodnictwa i pocieszenia w trudnych sytuacjach, co pozwala nam doświadczyć Bożej łaski i mocy. Próba to długa podróż, a Słowo Boże jest naszą siłą, dzięki której możemy iść dalej w tej podróży. Słowa Boże pozwalają nam nie tracić wiary i nadziei pośród prób, abyśmy mogli wysublimować naszą wiarę i stać się kompletnymi i pozbawionymi jakichkolwiek braków przed Bogiem.

Próby to nie koniec, ale droga do sukcesu i doskonałości. W procesie prób Bóg jest nie tylko naszym obrońcą, ale także naszym wsparciem. Kiedy będziemy gotowi uczyć się poprzez próby, nasza wiara stanie się czystsza i silniejsza jak złoto oczyszczone w ogniu. Jak mówi Słowo Boże: „To zupełnie normalne, że gdy ludzie przechodzą próby, są słabi, odczuwają w swym wnętrzu negatywne emocje, albo nie mają jasności co do woli Bożej lub swej ścieżki praktyki. Jednakże bez względu na wszystko musisz mieć wiarę w Boże dzieło i nie zaprzeć się Boga, dokładnie tak jak Hiob. Chociaż Hiob był słaby i sam przeklinał dzień, w którym się narodził, nie zaprzeczał, że wszystkie rzeczy w życiu człowieka były darem Jahwe, i że On również jest tym, który może je wszystkie człowiekowi odebrać. Bez względu na to, jak trudnym poddawany był próbom, wciąż trwał w tym przekonaniu. Zgodnie z twoim doświadczeniem, niezależnie od tego, jakiemu oczyszczeniu poddawany jesteś za pośrednictwem słów Bożych, tym, czego Bóg wymaga od rodzaju ludzkiego jest, krótko mówiąc, to, by ludzkość w Niego wierzyła i by miała serca, które Go miłują. Rzeczami, które On udoskonala, działając w ten sposób, są zaś wiara i miłość ludzi oraz ludzkie dążenia. Bóg dokonuje w ludziach dzieła udoskonalenia, a oni tego nie widzą ani nie czują; w takich okolicznościach niezbędna jest twoja wiara. Wiara ludzi jest niezbędna, kiedy czegoś nie da się zobaczyć gołym okiem, a twoja wiara jest konieczna, kiedy nie potrafisz wyzbyć się twoich własnych pojęć. Kiedy nie masz jasności co do dzieła Bożego, wymaga się od ciebie, abyś miał wiarę, zajął zdecydowane stanowisko i trwał przy świadectwie. Gdy Hiob osiągnął ten właśnie punkt, Bóg ukazał mu się i do niego przemówił. Oznacza to, że jedynie dzięki wierze będziesz mógł ujrzeć Boga, a kiedy będziesz miał wiarę, Bóg cię udoskonali. Bez wiary zaś nie zdoła tego dokonać”.

Pomódlmy się razem

Boże, pokornie modlimy się przed Tobą, prosząc Cię o mocną wiarę i radość w obliczu prób. Kiedy w życiu spotykamy się z różnymi próbami, proszę, daj nam mądrość, abyśmy mogli na nie spojrzeć, abyśmy mogli być posłuszni Twojej suwerenności i postanowieniom. W obliczu prób niech Twoje słowa nas prowadzą, abyśmy mogli mocno stanąć na ścieżce wiary. Niech nasza wypróbowana wiara będzie solidna i czysta jak złoto, dzięki czemu będziemy mogli otrzymać Twoje błogosławieństwo w każdej próbie. Boże, wiemy, że próby nie są Twoją rezygnacją z nas, ale Twoją troską i błogosławieństwem dla nas. Obyśmy doświadczyli Twojej Wysokości w naszych próbach i staliśmy się pełniejszymi, gdy nasza wiara wzrasta. Amen!