Wersety biblijne o tym, jak zbliżyć się do Boga

Wszyscy wiemy, jak ważne jest zbliżenie się do Boga i normalna relacja z Bogiem. Ale napięta codzienna praca, skomplikowane relacje międzyludzkie i złe trendy społeczne przyciągają nas i coraz bardziej zajmują nasze serca. Nasze serca są łatwo zaniepokojone przez zewnętrznych ludzi, wydarzenia i rzeczy, tak że nie udaje nam się zbliżyć do Boga i utrzymać normalnej relacji z Bogiem, a coraz bardziej oddalamy się od Boga i żyjemy w pustce i ciemności. Jak więc możemy zbliżyć się do Boga? Przeczytaj poniższe wersety biblijne i słowa Boga, które pomogą nam zbliżyć się do Boga i nawiązać normalną relację z Bogiem.

Wersety biblijne o tym, jak zbliżyć się do Boga

„Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was” (Jk 4:8).

Módlcie się do Boga szczerym sercem

Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga i nawiązać normalną relację z Bogiem, najważniejszym krokiem dla nas jest modlitwa do Boga z oddanym sercem w ciszy przed Bogiem. Dlatego jeśli chcemy zbliżyć się do Boga i mieć normalną relację z Bogiem, musimy najpierw zostawić wszystko inne które przeszkadza nam, uważnie i z błagalnym naszym sercem przed Bogiem, modlić się do Boga ze szczerym sercem, przemawiać do Boga słowami naszego serca. Rozmawiajmy z Bogiem o naszych obecnych trudnościach i szukajmy woli Bożej, aby być prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, a nasza relacja z Bogiem stanie się coraz bardziej normalna.

Istotne wersety biblijne:

„Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4:23-24).

„Wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach” (Lm 3:41).

„Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze” (Ps 145:18).

Ważne słowa Boga:

Modląc się, musisz wyciszyć serce przed obliczem Boga i napełnić je szczerością. Prawdziwie obcujesz i modlisz się z Bogiem – nie wolno ci Go zwodzić ładnie brzmiącymi słówkami. Modlitwa powinna się koncentrować na tym, co Bóg pragnie osiągnąć właśnie teraz. Poproś Boga, żeby obdarzył cię większym oświeceniem i większą iluminacją, przedstaw Mu w modlitwie swój aktualny stan i swoje kłopoty, włącznie z postanowieniem podjętym wobec Boga. W modlitwie nie chodzi o trzymanie się procedur, lecz o poszukiwanie Boga ze szczerym sercem. Proś Boga, by chronił twoje serce, tak aby potrafiło często wyciszać się w Jego obecności; byś w otoczeniu, w jakim On cię umieścił, potrafił poznać siebie, pogardzać sobą i porzucić siebie. Pozwoli ci to nawiązać normalną relację z Bogiem i prawdziwie stać się człowiekiem kochającym Boga.

Fragment rozdziału „O praktyce modlitwy”

Minimum, jakiego Bóg wymaga od człowieka, to zdolność człowieka do otwarcia na Niego swojego serca. Jeśli człowiek oddaje swoje serce Bogu i mówi szczerze, prosto z serca, wówczas Bóg jest gotowy wykonać w nim dzieło. Bóg nie pragnie wynaturzonego ludzkiego serca, lecz serca czystego i szczerego. Jeśli człowiek nie mówi do Boga prosto z serca, Bóg go nie poruszy ani nie będzie w nim działał. Dlatego też najistotniejszym celem modlitwy jest to, by mówić do Boga prosto z serca, wyjawiając przed Nim swoje braki czy buntownicze usposobienie i całkowicie się przed Nim obnażyć; tylko wtedy Boga zainteresują twoje modlitwy, w innym wypadku ukryje przed tobą swoją twarz. Minimalne kryterium modlitwy jest takie, że musisz umieć wyciszyć swoje serce przed obliczem Boga i nie może ono oddalać się od Niego. Może się tak stać, że na tym etapie nie dostąpisz żadnego nowego czy głębszego wglądu; w takim wypadku powinieneś korzystać z modlitwy, by utrzymać status quo i nie popaść w regres. To jest minimum, jakie musisz osiągnąć.

Fragment rozdziału „O praktyce modlitwy”

Myśleć często sercem o słowach Boga

Kluczem do zbliżenia nas do Boga jest kontemplacja i poszukiwanie sercem, kiedy czytamy słowa Boga. W ten sposób możemy osiągnąć iluminację i oświecenie od Ducha Świętego oraz zrozumieć Bożą wolę i wymagania wobec nas. W ten sposób nasze czytanie słów Bożych będzie skuteczne i łatwiej będziemy mogli zbliżyć się do Boga. Jeśli postępujemy zgodnie z procedurami tylko wtedy, gdy czytamy słowa Boże i nie staramy się zrozumieć prawdziwego znaczenia słów Bożych, to bez względu na to, jak często czytamy słowa Boże, to, co robimy, nie będzie zgodne z wolą Boga i nie będziemy w stanie nawiązać normalnej relacji z Bogiem.

Istotne wersety biblijne:

„Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w Twoich słowach. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twą mowę” (Ps 119: 147-148).

„Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał” (Ps 119:15).

Ważne słowa Boga:

Jeśli zaś twoje serce prawdziwie trwa w pokoju przed Bogiem, nie przeszkodzi ci nic, co dzieje się w twoim otoczeniu, a twej uwagi nie zdoła zaprzątnąć żadna osoba, zdarzenie czy rzecz. Jeśli osiągniesz ten stan, wówczas te negatywne stany i wszelkie negatywne rzeczy – ludzkie pojęcia, filozofie życiowe, anormalne relacje międzyludzkie, chybione idee i myśli – w sposób naturalny znikną. Ponieważ ciągle rozważasz słowa Boże, a twoje serce nieustannie zbliża się do Boga i bez przerwy zaprzątnięte jest rozważanymi właśnie słowami, nawet nie zauważysz, że pozbyłeś się wspomnianych negatywnych rzeczy. Gdy zaś zaprzątać cię będą rzeczy nowe i pozytywne, w twoim umyśle nie będzie już miejsca na stare, negatywne zjawiska, więc w ogóle nie zwracaj już na nie uwagi. Nie musisz już podejmować wysiłku, aby nad nimi zapanować. Powinieneś skupić się na tym, by trwać w pokoju przed Bogiem, jeść i pić Jego słowa oraz cieszyć się nimi, ile zdołasz, jak najczęściej śpiewać Bogu pieśni pochwalne i dać Bogu szansę, by nad tobą pracował, ponieważ teraz pragnie On osobiście udoskonalać rodzaj ludzki i chce pozyskać twoje serce. Jego Duch porusza twoje serce i jeśli, podążając za wskazówkami Ducha Świętego, zaczniesz żyć w obecności Boga, zdołasz Go zadowolić.

Fragment rozdziału „O wyciszaniu serca przed Bogiem”

Modlitewne rozważanie słów Boga przy jednoczesnym jedzeniu i piciu Jego obecnych słów to pierwszy krok do osiągnięcia pokoju przed Jego obliczem. Jeśli naprawdę potrafisz go osiągnąć, oświecenie i iluminacja Ducha Świętego będzie z tobą. Do wszelkiego życia duchowego dojść można właśnie poprzez trwanie w pokoju w obecności Boga. Modląc się, musisz trwać w pokoju przed Bogiem i tylko wtedy Duch Święty będzie mógł cię natchnąć. Gdy trwasz w pokoju przez obliczem Boga, kiedy jesz i pijesz Jego słowa, możesz zostać oświecony i iluminowany, i jesteś w stanie zyskać prawdziwe zrozumienie słów Bożych. Kiedy zaś w swych zwyczajowych medytacjach i rozmowach i w zbliżaniu się do Boga w swoim sercu osiągniesz pokój w Jego obecności, będziesz mógł cieszyć się autentyczną bliskością Boga, mieć prawdziwe zrozumienie Bożej miłości i dzieła Bożego, a także będziesz potrafił okazywać prawdziwą rozwagę i troskę, jeśli chodzi o Jego intencje. Im częściej będziesz w stanie po prostu trwać w pokoju przed Bogiem, tym więcej zyskasz iluminacji i im lepiej będziesz rozumiał swe własne skażone usposobienie, jak również to, czego ci brakuje, czemu się oddać, jaką powinieneś pełnić funkcję i na czym polegają twoje niedociągnięcia. To wszystko osiągnąć można poprzez trwanie w pokoju w Bożej obecności.

Fragment rozdziału „O wyciszaniu serca przed Bogiem”

Szukaj prawdy we wszystkim

Niezależnie od tego, czy służymy Bogu w kościele, czy rozwiązujemy sprawy, które przytrafiają nam się w naszym życiu, musimy szukać prawdy, aby zrozumieć wolę Bożą, zobaczyć, jak możemy sprostać wymaganiom Boga, i wykorzystać prawdę, aby rozwiązać wszystkie nasze problemy i utrzymać normalną relację z Bogiem.

Istotne wersety biblijne:

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7:7).

„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca” (Jr 29:13).

„Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają” (Ps 9:11).

„Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka” (Lm 3:25).

„Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5:4).

Ważne słowa Boga:

Bez względu na to, co robisz, najpierw powinieneś zrozumieć, dlaczego to robisz, jakie intencje tobą kierują, że to robisz, jakie znaczenie ma fakt, że to robisz, jaka jest istota sprawy, oraz czy to, co robisz, jest czymś pozytywnym, czy negatywnym. Musisz posiadać jasne zrozumienie wszystkich tych kwestii. Jest to całkiem konieczne, aby móc działać zgodnie z zasadami. Jeśli robisz coś, by wypełnić swój obowiązek, to powinieneś się zastanowić: jak powinienem to zrobić? Jak powinienem dobrze wypełnić swój obowiązek, żeby nie wykonać go tylko pobieżnie? Powinieneś zbliżyć się w tej kwestii do Boga. Zbliżanie się do Boga oznacza szukanie w tej kwestii prawdy, szukanie sposobu praktykowania, szukanie Bożej woli oraz takiego sposobu zadowolenia Boga. W ten sposób należy zbliżać się do Boga we wszystkim, co robisz. Nie polega to na wykonywaniu żadnego religijnego obrządku ani zewnętrznego aktu. Robi się to, aby po poszukiwaniach Bożej woli praktykować zgodnie z prawdą. Jeśli zawsze, kiedy nic nie zrobisz, mówisz: „Dzięki Bogu”, lecz w sytuacji, kiedy coś robisz, to wykonujesz to tak, jak chcesz, wówczas taki rodzaj podziękowania jest tylko zewnętrznym aktem. Kiedy wypełniasz swój obowiązek lub nad czymś pracujesz, powinieneś zawsze zastanowić się: Jak powinienem wypełnić ten obowiązek? Jaka jest Boża wola? Twoim zadaniem jest zbliżać się do Boga poprzez to, co robisz i czyniąc tak, szukać zasad i prawdy stojących za twoimi działaniami, a także Bożej woli, byś nie oddalał się od Boga w niczym, co robisz. Tylko taka osoba szczerze wierzy w Boga.

Fragment rozdziału „Poszukiwanie woli Bożej ma na celu praktykowanie prawdy”

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.