Czym jest wiara i jak ją rozwijać?

Czym jest wiara? Wielu wiernych wierzy, że dopóki uznają i wierzą Boga w 100%, będą odmawiać różaniec, czytać Biblię i modlić się, modlić się o Mszę św. i wykonywać więcej dobrych uczynków, będą mieli wiarę w Boga. Ale to zrozumienie jest jednostronne. W rzeczywistości prawdziwa wiara oznacza, że kiedy nasz umysł i ciało znoszą wielkie cierpienia podczas wyrafinowania, karcenia lub przeciwności, nadal nie rozumiemy Pana Boga ani nie narzekamy na Boga, ale zamiast tego możemy być Mu posłuszni i wytrwale wierzyć w Niego i podążać za Nim.

Z zapisków biblijnych dowiadujemy się: gdy Hiob był kuszony przez szatana, bandyci obrabowali mu bydło, jego słudzy zostali zabici, nieszczęście spadło na jego dzieci, dostał rany na całym ciele, a jego żona śmiała się z niego i pytała go by porzucił Pana Boga. W obliczu tych nagłych nieszczęść zniósł ból w ciele i duchu. Nie skarżył się jednak, że Bóg Jahwe mu zabrał, ale powiedział: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1:21). Złożył mocne i donośne świadectwo o Panu Bogu, które zawstydziło i pokonało szatana. Widząc wiarę Hioba w Niego, Pan Bóg pobłogosławił Hioba podwójnie, obdarzając go większą ilością bydła, owiec i pięknych dzieci. I w końcu Hiob umarł, pełen dni. Hiob jest wzorem wiary i jest godny naśladowania przez każdego z nas wierzących w Pana.

Ze świadectwa Hioba widzimy, że kiedy Pan Bóg go pobłogosławił, wierzył, że wszystko, co ma człowiek, jest zasługą Bożych błogosławieństw, więc dziękował Panu Bogu i czcił Pana Boga; kiedy spotkały go Boże próby, chociaż nie rozumiał i odczuwał wewnętrzny ból, nadal był posłuszny Panu Bogu i nie miał żadnych skarg. Tylko to jest prawdziwa wiara w Boga, a także szczere serce człowieka wobec Pana Boga. Dokładnie tak, jak mówią Boże słowa: „Do czego więc odnosi się samo słowo »wiara«? Wiara jest to autentyczne przekonanie i szczere serce, jakie winni posiadać ludzie, kiedy nie są w stanie czegoś zobaczyć albo dotknąć, gdy dzieło Boże nie przebiega zgodnie z ludzkimi pojęciami i pozostaje poza zasięgiem człowieka. O takiej właśnie wierze mówię. Ludziom potrzeba wiary w czasach niedostatku i w okresach oczyszczenia, a wiara jest czymś, z czego wynika oczyszczenie; nie sposób oddzielić wiary od oczyszczenia”.

Jak zatem możemy rozwinąć prawdziwą wiarę w Pana Boga? To wymaga od nas praktycznego doświadczenia i docenienia Bożego dzieła w naszym codziennym życiu. Kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć Boskie mistrzostwo, orkiestracje i ustalenia dotyczące naszego życia oraz Boży autorytet i uczynki, i dzięki nim mamy prawdziwe zrozumienie Pana Boga, to bez względu na to, jak Boże dzieło nie jest zgodne z naszymi koncepcjami, nadal będziemy w stanie zachować naszą wiarę w Pana Boga. Tak jak Hiob: słyszał tylko o Panu Bogu, ale nigdy Pana Boga nie widział. Mógł jednak poznać zwierzchnictwo Pana Boga i widzieć sprawiedliwość Bożą pośród wszystkich rzeczy. Na przykład: losy i nieszczęścia człowieka, ile pieniędzy ktoś będzie posiadał i ile dzieci będzie miał w życiu – wiedział, że to wszystko jest pod zwierzchnictwem Pana Boga, pomimo planów i kalkulacji człowieka. Widział, którzy byli źli i ukarani przez Pana Boga, którzy byli życzliwi i otrzymali Bożą łaskę i błogosławieństwa i tak dalej. Dzięki takiemu zrozumieniu Pana Boga rozwinął prawdziwą wiarę w Pana Boga. Kiedy więc spadły na niego pokusy szatana, chociaż był nieszczęśliwy, wiedział, że wszystkie rzeczy, którymi się cieszył, pochodziły od Pana Boga i nie zostały zarobione własną ciężką pracą, i że jeśli Pan Bóg chce je odzyskać, nie powinien narzekać o Panu Bogu lub niewłaściwie rozumiem Pana Boga, ale powinien być Mu posłuszny. W ten sposób nie stawiał przed Bogiem żadnych żądań, akceptował i przestrzegał Bożych zarządzeń i ustaleń, dając donośne świadectwo o Bogu przed szatanem i będąc akceptowanym przez Pana Boga. Innym przykładem jest Mojżesz. Przebywał na pustyni przez czterdzieści lat. Nikogo tam nie było, a jego jedynymi towarzyszami były owce w dzień i gwiazdy w nocy. W końcu przeżył czterdzieści trudnych lat, polegając na Bogu. Dzięki swoim doświadczeniom naprawdę docenił, że wszystko jest zaaranżowane ręką Boga i że nie ma niczego, czego Pan Bóg nie mógłby zrobić. Takie zrozumienie Boga pomogło mu rozwinąć prawdziwą wiarę w Pana Boga. Tak więc, kiedy Pan Bóg poprosił go, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu, pokłonił się Panu Bogu i przyjął Jego zlecenie bez wahania. Nie martwił się, jak pokonać armię egipską w pojedynkę, ale po prostu był posłuszny, ponieważ wierzył, że wszystko jest w rękach Boga i jest przez Niego zaaranżowane. W końcu, opierając się na swojej prawdziwej wierze w Pana Boga, udało mu się wyprowadzić Izraelitów z Egiptu.

Dlatego jeśli chcemy rozwinąć prawdziwą wiarę w Pana Boga, tak jak robili to Hiob i Mojżesz, musimy praktycznie doświadczyć Bożego dzieła w naszym codziennym życiu. Zwłaszcza, gdy spotykają nas jakieś trudności i przykre sytuacje, powinniśmy najpierw świadomie być posłuszni, a potem zwracać się do Pana Boga, modlić się do Niego i szukać woli Bożej. Kiedy dzięki temu osiągniemy prawdziwe posłuszeństwo Bogu, z pewnością zobaczymy Jego cudowne czyny i rozwiniemy prawdziwą wiarę w Niego. W tym momencie przypomina mi się doświadczenie nowej siostry Niedługo po tym, jak przyjęła nowe dzieło Boże, spadła na nią choroba. Później było coraz gorzej, a jej groziło nawet porażenie Bella. W tym czasie była bardzo słaba i bardzo cierpiała. Jednak modląc się i czytając słowa Pana Boga, zrozumiała, że Szatan wykorzystuje chorobę, by ją niepokoić. Ta choroba była pokusą szatana, a także próbą Bożą. Po zrozumieniu intencji Boga pomodliła się do Pana Boga, mówiąc, że jest gotowa oddać się Bogu i jest zdeterminowana, by dawać świadectwo. Po tym, o dziwo, bardzo szybko wyzdrowiała. W ten sposób nie tylko nie opuściła Pana Boga z powodu tej choroby, ale w rzeczywistości wzmocniła swoje postanowienie naśladowania Pana Boga jeszcze bardziej po zobaczeniu cudownych czynów Bożych. Jest też brat. Kiedy po raz pierwszy zaczął wierzyć w Pana Boga, był bardzo zafascynowany. Jednak później był ścigany przez KPCh z powodu jego wiary w Pana Boga, więc musiał opuścić dom i wieść życie włóczęgów, bezdomnych. To było niezwykle trudne, więc stał się słaby. Później dopiero czytając słowa Pana Boga, zdał sobie sprawę z własnych nieczystości w wierze w Pana Boga i że jego wiara w Pana Boga miała na celu otrzymanie Bożych błogosławieństw i łaski. Odwrócił więc swoje błędne poglądy na wiarę w Pana Boga. Potem, w trudnych warunkach w każdym momencie polegał na Bogu, aby wypełnić swój obowiązek szerzenia ewangelii, tak wiele razy udało mu się uciec spod nosa KPCh. Dzięki temu osobiście doświadczył cudownej ochrony Bożej, a także ujrzał wszechmoc i mądrość Bożą. Stąd coraz bardziej wierzył w Pana Boga.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.