Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwa o nadzieję

Dobry Boże, Ty jesteś naszym wsparciem i naszą jedyną nadzieją. Widząc, że klęski żywiołowe stają się coraz większe, a my żyjemy w bólu i bezradności, modlimy się, abyś wkrótce powrócił, by nas wyprowadzić i wybawić z tych cierpień do wspaniałego miejsca przeznaczenia, który nam obiecałeś. Amen!

Teraz, gdy Wielki Ucisk już się zakończył i proroctwo o powrocie Boga zostało wypełnione, czy chciałbyś wkrótce powitać powrót Boga i mieć możliwość wejścia do wspaniałego miejsca przeznaczenia, który Bóg obiecał człowiekowi? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu z nami.