Najpiękniejsza modlitwa – Modlitwa o miłości

Z miłości do nas, Boże, który dla nas zostałeś ukrzyżowany w ciele i stałeś się ofiarą przebłagalną, który przebaczyłeś nam nasze grzechy, który uwolniłeś nas od potępienia i przekleństwa prawa, który obdarzyłeś nas obfitą łaską i błogosławieństwem, i który obiecałeś przyjść ponownie w dniach ostatecznych, aby nas całkowicie wybawić z niewoli grzechu i sprawić, że będziemy czyści i wejdziemy do wspaniałego miejsca przeznaczenia - królestwa niebieskiego. To jest twoja wielka miłość i zbawienie dla nas, a my będziemy kochać i podążać za tobą na zawsze. Amen!

Bóg jest miłością i wszystko, co Bóg czyni, czyni z miłości do nas, a jednocześnie Bóg prosi nas, abyśmy dążyli do kochania Boga, zostaliśmy wywyższeni przez Boga i tego, do czego powinniśmy dążyć w naszym życiu. Jak możemy odwdzięczyć się za Bożą miłość? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pokazać ci drogę.