Ojcze nasz – Ew. Mateusza 6:9

Ojcze nasz to modlitwa katolików, a zarazem najsłynniejsza modlitwa w obrębie Kościoła Chrześcijańskiego i Kościoła Katolickiego, którą wierni odmawiają każdego dnia. Czy jednak znasz serce Pana i tajemnicę królestwa niebieskiego w Ojcze nasz? Przeczytaj Ojcze nasz i powiązane treści poniżej, a znajdziesz odpowiedź.

Modlitwa Pańska

Istotne wersety biblijne:

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mt 6:9-13).

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.