Łukasza 1:37 Rozważanie słów – Nic nie jest niemożliwe u Boga

Łukasza 1:37 Rozważanie słów – Nic nie jest niemożliwe u Boga

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.”

Ten werset pozwala nam uświadomić sobie autorytet Bożych słów. Bóg trwa przy tym, co powiedział i przy czym stoi, zawsze zapewnia dokończenie i nikt nie może tego zmienić. Na przykład Bóg użył słów, aby stworzyć niebiosa, ziemię i wszystko; dzięki słowu Bożemu stara Sara poczęła i Abraham został pobłogosławiony; dzięki słowu Bożemu niewidomi odzyskali wzrok, a chromi mogli chodzić; dzięki słowu Bożemu Łazarz powstał z martwych… Fakty historyczne świadczą o autorytecie i mocy słów Boga. A słowa Boga mogą nas zmienić, zbawić, przynieść nam światło i nadzieję. Kiedy napotykamy niepowodzenia, porażki i czujemy boleśnie, słowa Boga pocieszają nas i pomagają odzyskać zaufanie; kiedy jesteśmy zdezorientowani co do życia i nie możemy znaleźć kierunku, słowa Boga są przewodnikiem w naszym prawdziwym życiu; kiedy żyjemy w grzechu, nie mogąc z niego wyjść, słowa Boga mogą dać nam sposób na praktykowanie i uwolnienie się z niewoli grzechu. Pan Jezus powiedział: „Nie samym chlebem żyje człowiek(Łk 4:4). To pokazuje, że Boże słowa naprawdę dają nam życie, dlatego ważne jest, aby czytać i działać zgodnie ze słowami Boga!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.