Psalm 91 – Bóg jest naszym schronieniem

Psalm 91 – Bóg jest naszym schronieniem

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: »Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam«. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.”

Nadciągają katastrofy: jak dostać się do schronienia

Pandemia wciąż rozprzestrzenia się na całym świecie i nie ma oznak zatrzymania. Ponadto często zdarzają się pożary, burze, trzęsienia ziemi, wojny i inne katastrofy. Jesteśmy uwikłani w katastrofy.

W Biblii jest napisane: „Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: »Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam«. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91:1-3). Te wersety dają nam wiarę, mówiąc nam, bez względu na to, jak wielkie są katastrofy, Bóg jest naszym zbawieniem i naszym jedynym schronieniem. Tylko gdy przyjdziemy do Boga i przyjmiemy Jego zbawienie, możemy wejść do schronienia i uzyskać Jego ochronę. Jednak wielu wierzących myśli, że weszli do schronienia przez wiarę w Boga, często czytanie Świętych Pism i odmawianie różańca. Czy tak jest naprawdę? Widząc, że wielu pobożnych wierzących, a nawet pastorów i zakonnic zostało zabitych przez katastrofy, być może poczujesz się zdezorientowany: „Czy często nie czytali Pism Świętych i nie modlili się?” Absolutnie nie. Jak więc możemy otrzymać ochronę i wejść do schroniska z naszymi rodzinami?

Widzimy, że wystąpienie tych katastrof dokładnie spełnia proroctwa o powrocie Pana, takie jak: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści(Mk 13:8). To wskazuje, że Pan już dawno powrócił. Być może widziałeś lub słyszałeś świadectwo wielu ludzi: Pan powrócił i jest Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym. Wyraził prawdę, aby zbawić ludzkość z niewoli grzechu i oczyścić ją, abyśmy mogli zostać oczyszczeni, przeżyć katastrofy i wejść do pięknego miejsca przeznaczenia — do Królestwa Niebieskiego. Dlatego tylko wtedy, gdy przyjmiemy powrót Pana i przyjmiemy zbawienie Boga Wszechmogącego w czasach ostatecznych, będziemy mieli szansę otrzymać Bożą ochronę podczas katastrof. Być może wielu z was zapyta: Jak możemy powitać powrót Pana?

Pan Jezus powiedział: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną(Obj 3:20). „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną(J 10:27). Jest oczywiste, że Pan powróci, by wypowiedzieć słowa i użyć swoich słów, aby zapukać do naszych drzwi. Słysząc świadectwo, że Pan powrócił i wypowiedział słowa, ci, którzy pragną powitać powrót Pana, będą starali się usłyszeć słowa Pana, który powrócił.

Bóg wszechmogący powiedział: „Gdziekolwiek pojawia się Bóg, tam też wyrażona zostaje prawda i tam będzie głos Boga. Tylko ci, którzy potrafią zaakceptować prawdę, będą w stanie usłyszeć głos Boży i tylko tacy ludzie są godni tego, żeby być świadkami pojawienia się Boga(„Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek”).

Wirują płomienie wojny, dym z armat wypełnia powietrze, robi się coraz cieplej, zmienia się klimat, rozprzestrzeni się zaraza, a ludzie mogą tylko umrzeć, bez nadziei na przeżycie.

Ach! Boże Wszechmogący, praktyczny Boże! Jesteś naszą fortecą nie do zdobycia. Jesteś naszą ucieczką. Wtulamy się pod Twoje skrzydła, a klęska nie może nas dosięgnąć. Taka jest Twoja boska ochrona i opieka(Rozdział 5 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”).

Jeśli chcesz jak najszybciej usłyszeć głos Boga ze swoją rodziną, aby powitać Pana w schronie, kliknij teraz łącze WhatsApp, aby skontaktować się z nami, a my skontaktujemy się z Tobą online.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.