Solid Rock: Deklaracja wiary w Psalmie 62:7

Czytania na dziś: „On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję” (Ps 62:7).

To zdanie świadczy o mocnym zaufaniu i absolutnym zaufaniu Bogu. W perypetiach życia, często stajemy w obliczu wahań, w obliczu różnych trudności i wyzwań, w Bożych obietnicach i łasce możemy znaleźć oparcie i solidne filary na drodze życia, które mogą nas uwolnić od różnych trudności. Bez względu na to, jakie burze napotykamy w życiu, możemy niezachwianie polegać na Bogu, stać na solidnej skale i nigdy się nie wahać. Bóg mówi: „Ucisz się we Mnie, gdyż jestem twoim Bogiem, Waszym jedynym Odkupicielem. Musicie przez cały czas mieć wyciszone serca i żyć we Mnie; Ja jestem twoją skałą, waszą podporą. Nie zwracajcie swych myśli ku niczemu innemu, lecz całym sercem polegajcie na Mnie, a Ja z pewnością się wam ukażę – Ja jestem waszym Bogiem!”.

Pomódlmy się razem:

Boże, jesteś naszą odwieczną skałą, zbawieniem naszego życia i naszą jedyną ostoją. Dziś stajemy przed Tobą, aby z pobożnym sercem wyrazić naszą wdzięczność i poleganie na Tobie. Często na naszej drodze życia spotykamy ryzyko i wyzwania. Proszę, daj nam tę samą pewność i siłę, jaką dawał Dawid, aby na Tobie polegać, aby nasze życie mogło być zbudowane na Twojej niewzruszonej skale. Niech Twoja prawda wzmocni nasze kroki i umożliwi nam wytrwać w obliczu każdego wyzwania. Amen!