Radość w sercu: moc i chwała Psalmu 28:7

Czytania na dziś: „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię” (Ps 28:7).

Werset ten ukazuje piękny obraz serca pełnego radości, które polega na Bogu. Na drodze życia często spotykamy się z różnymi wyzwaniami i trudnościami i w tym momencie potrzebujemy mocy przekraczającej nasze możliwości, która może pochodzić tylko od Boga. Bóg jest naszym mocnym oparciem i mocną tarczą, zdolną uchronić nas od wszelkiego zła, a pod Jego opieką jesteśmy bezpieczni i nieustraszeni. Kiedy doświadczamy Bożej pomocy i opieki, nasze serca napełniają się wdzięcznością i radością, która nie wynika z powierzchownych emocji, ale z pewnego rodzaju wdzięczności i uwielbienia Boga, które wypływają z serca.

Oddajmy wszystko Bogu i zdajmy się na Jego siłę, a prawdziwą radość odnajdziemy w Jego miłości, nie tylko dlatego, że Bóg jest naszym pomocnikiem, ale także dlatego, że jest naszym jedynym zbawieniem i najbardziej godnym z nas Tym, na którym polegamy i który chwali.

Pomódlmy się razem:

Boże Wszechmogący, jesteś moją siłą i moją tarczą. W tym skomplikowanym świecie często stajemy przed różnymi wyzwaniami i trudnościami i potrzebujemy Twojej pomocy. Proszę, daj mi silną wiarę i chroń nas przed wszelkimi atakami zła, abyśmy mogli być bezpieczni i szczęśliwi dzięki Twojej pomocy i ochronie. Boże, odpowiem na Twoją miłość pieśniami i uwielbieniem. Obyśmy każdego dnia naprawdę na Tobie polegali, żyli Twoimi słowami, prawdziwie Cię doceniali i wychwalali, bo jesteś naszą wieczną siłą i schronieniem. Amen!