Komentarz do Psalmu 91:7 – Bóg jest naszym poleganiem na klęskach

Komentarz do Psalmu 91:7-Bóg jest naszym poleganiem na klęskach

„Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.”

Skoro zbliżają się katastrofy, jak możemy zyskać Bożą ochronę?

W Biblii jest powiedziane: „Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka” (Ps 91:7). Po przeczytaniu tego wersetu wielu ludzi ma więcej wiary i myśli, że nie zbliżą się do nich nieszczęścia. Ale czy to prawda? Teraz cały świat doświadcza częstych katastrof i narasta pandemia, trzęsienia ziemi, powodzie, głód i wojny. Coraz więcej ludzi zginęło w katastrofach, a nawet niektórzy księża i wierni, którzy wydawali się pobożni, również odeszli. Nieuchronnie martwimy się o bezpieczeństwo swoje i naszej rodziny. Jednocześnie czujemy się zdezorientowani: jacy dokładnie ludzie mogą otrzymać ochronę podczas katastrof, tak jak mówi Pismo Święte „ciebie to nie spotka”? Wiele osób jest również zakłopotanych tym pytaniem. W rzeczywistości, dopóki zrozumiemy, dlaczego Bóg dopuszcza tak wiele katastrof, będziemy wiedzieć, jacy ludzie mogą uzyskać Bożą ochronę podczas katastrof.

W ostatnich latach często dochodziło do wszelkiego rodzaju katastrof. To spełnia proroctwo o powrocie Pana: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści(Mk 13:8). To wskazuje, że Pan powrócił. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy powrót Pana, będziemy mieli szansę uzyskać Bożą ochronę podczas katastrof. Poprzez te katastrofy Bóg ostrzega również tych, którzy mają serca i ducha, aby szybko starali się powitać powrót Pana, aby uzyskać Bożą opiekę i ochronę. Jest tak, jak mówi Bóg, „Dziś nie tylko zstępuję na naród wielkiego, czerwonego smoka, lecz także kieruję oblicze ku całemu wszechświatowi, sprawiając, że trzęsie się całe empireum. Czy gdziekolwiek istnieje chociaż jedno miejsce, które nie podlega Mojemu osądowi? Czy istnieje chociaż jedno miejsce, którego nie obejmują zsyłane przeze Mnie nieszczęścia? Wszędzie, dokąd się udaję, rozrzucam »nasiona nieszczęścia«. Jest to jedna z metod realizacji Mojego dzieła i bez wątpienia jest aktem zbawienia dla ludzkości, a to, co okazuję ludziom, jest wciąż w pewnym sensie miłością. Pragnę pozwolić jeszcze większej liczbie ludzi na to, by Mnie poznali i mogli Mnie zobaczyć, a w ten sposób oddawali cześć Bogu, którego nie mogli widzieć przez tak wiele lat, a który właśnie teraz jest prawdziwy(Rozdział 10 „Słów Bożych dla całego wszechświata”). „Na tym etapie dzieła, ponieważ Bóg chce objawić wszystkie swoje czyny na całym świecie, tak aby wszyscy ludzie, którzy Go zdradzili, powrócili, by ponownie podporządkować się przed Jego tronem, w Bożym sądzie nadal będzie miejsce na miłosierdzie i życzliwość. Bóg używa bieżących wydarzeń na całym świecie jako okazji do tego, by wywołać w ludziach panikę i przynaglić ich do poszukiwania Boga, aby mogli z powrotem tłumnie przybyć przed Jego oblicze. Dlatego Bóg mówi: »Jest to jedna z metod realizacji Mojego dzieła i bez wątpienia jest aktem zbawienia dla ludzkości, a to, co okazuję ludziom, jest wciąż w pewnym sensie miłością«(Rozdział 10 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata”).

Teraz Pan Jezus powrócił i jest Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym. Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy, aby zbawić ludzkość i rozpoczął dzieło zbawienia i oczyszczenia ludzkości, abyśmy mogli uciec od grzechu i oczyścić się, przetrwać katastrofy i wejść do pięknego miejsca przeznaczenia, które Bóg dla nas przygotował — do królestwa niebieskiego. Dlatego powinniśmy powitać powrót Pana i przyjąć ostateczne zbawienie Boże; tylko w ten sposób możemy mieć szansę na uzyskanie Bożej ochrony w katastrofach i stać się ludźmi, do których katastrofy się nie zbliżają.

Czy chcesz wkrótce powitać powrót Pana i zyskać szansę na zbawienie przez Boga w katastrofach? Kliknij link WhatsApp, aby dołączyć do naszej grupy analitycznej. Porozumiewajmy się razem, aby znaleźć drogę.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.