Komentarz do Jana 10:16 – Boże owce Słuchają Bożego głosu, aby powitać powrót Pana

Komentarz do Jana 10:16 – Boże owce Słuchają Bożego głosu, aby powitać powrót Pana

„Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

Pan powiedział: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz(J 10:16).

Słowa Jezusa Chrystusa wyraźnie mówią nam, że owce Boże są rozproszone w różnych owczarniach, to znaczy wierzący są w kościołach każdej denominacji; w dniach ostatecznych Pan Jezus Chrystus powróci i wypowie słowa, aby wezwać Swoje owce z powrotem do domu Bożego. Możemy też zrozumieć, że chociaż ludzie różnych wyznań wołają w ustach imię Pana Jezusa, nie wszyscy są Bożymi owcami. Niektórzy twierdzą tylko, że wierzą w Boga, ale zachowują się jak niewierzący; niektórzy brzydzą się prawdą, kradną ofiary Boże, dopuszczają się niewłaściwych zachowań seksualnych, a nawet popełniają kradzież. Nie są owcami Boga. Tylko ci, którzy naprawdę wierzą w Boga, mają dobre człowieczeństwo i kochają prawdę, są Bożymi owcami. Owce Boże słyszą Boży głos. Kiedy usłyszą, że niektórzy ludzie zeznają, że Pan Jezus Chrystus powrócił, wyraził prawdę i rozpoczął nową pracę, będą szukać i badać ją z otwartym sercem i skupieniem się na słuchaniu głosu Boga. Gdy rozpoznają głos Boga w słowach Pana, które powróciły, wyjdą ze swoich wyznań, pójdą śladami Boga i powrócą przed Boga. Są to ludzie, których Bóg wybierze i wprowadzi do domu Bożego w dniach ostatecznych. Jednak ci, którzy tak naprawdę nie wierzą w Boga, nie skupiają się na słuchaniu głosu Boga i nawet kiedy słyszą słowa Pana, który powrócił, nie mogą rozpoznać głosu Boga, ale nawet osądzać, opierać się i potępiać dzieło Pana, który powrócił. Nie są Bożymi owcami i zostaną opuszczeni i wyeliminowani przez Boga. Dlatego w dniach ostatecznych Bóg wypowie słowa, aby objawić ludzi, posortować wszystkich według ich rodzaju i ostatecznie poprowadzi tych, którzy naprawdę wierzą w Boga i kochają prawdę ze wszystkich religii i wyznań, do powrotu przed Niego. Oto spełnienie słów Pana Jezusa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną(Obj 3:20). „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną(J 10:27).

Tak jak mówią słowa Boga: „Gdziekolwiek pojawia się Bóg, tam też wyrażona zostaje prawda i tam będzie głos Boga. Tylko ci, którzy potrafią zaakceptować prawdę, będą w stanie usłyszeć głos Boży i tylko tacy ludzie są godni tego, żeby być świadkami pojawienia się Boga”.

Najwyraźniej to, czy jesteśmy owcami, które Bóg wezwie przed Nim, zależy od tego, czy słyszymy głos Boga i jak traktujemy powrót Pana. Czy dzięki temu możesz zmierzyć, czy jesteś owcą Bożą ?

Poniższe artykuły są dla Ciebie. Dostarczają więcej informacji na temat powrotu Pana Jezusa, pomagając ci wkrótce usłyszeć głos Boga i powitać powrót Pana, abyś został pochwycony przed Panem i ucztował z Nim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij link. Uczmy się i komunikujmy razem!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.