Mateusza 16:19 – Dlaczego Pan Jezus dał Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego?

Mateusza 16:19 – Dlaczego Pan Jezus dał Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego?

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”

Dlaczego Pan Jezus dał Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego?

Mateusza 16:19 Pan Jezus powiedział do Piotra: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Z tych słów widzimy, że Piotr był chwalony przez Pana, dlaczego więc Pan Jezus chwalił Piotra i przekazał klucze królestwa niebieskiego jemu, a nie innym uczniom? Jeśli znamy powód, my będą mogli znaleźć sposób na zdobycie chwały Pana na podstawie pomyślnego doświadczenia Piotra.

Jak zapisano w Ewangelii Mateusza 16:13-16, kiedy Pan Jezus zapytał Swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”, niektórzy z nich powiedzieli, że był Janem Chrzcicielem, niektórzy powiedzieli, że Eliaszem, inni powiedzieli Jeremiaszem, a tylko Piotr powiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Z tego widzimy, że spośród dwunastu uczniów tylko Piotr wiedział, że Pan Jezus jest nadchodzącym Mesjaszem i Chrystusem i pochodzi z Ducha Świętego. Bez względu na to, jak faryzeusze potępiali, atakowali i osądzali Pana Jezusa, nie dał się zwieść, ale cały czas szedł za Panem Jezusem. Widzimy, że Piotr miał prawdziwą wiedzę o Panu Jezusie. Dokładnie w jaki sposób Piotr podążał za Panem Jezusem. poznać Pana i kochać Go Słowo Boże wyjaśnia tę prawdę bardzo jasno.

Bóg Wszechmogący mówi: „Piotr podążał za Jezusem przez kilka lat i dostrzegł w Nim wiele cech, których nie mieli inni ludzie. (…) Wszystko, co zrobił Jezus, stanowiło dla Piotra punkt odniesienia. W jego sercu szczególnie wyryło się to, czego Jezus nauczał. Piotr był całkowicie oddany Jezusowi i lojalny wobec Niego. Nigdy nie miał do Niego żadnych pretensji. W efekcie stał się zaufanym towarzyszem Jezusa, gdziekolwiek On poszedł. Piotr wsłuchiwał się w nauki Jezusa, w Jego łagodne słowa, przyglądał się temu, co je, jak się ubiera, jak mieszka i jak podróżuje. Naśladował Jezusa we wszystkim. Nigdy się nie mądrzył i odrzucił wszystko, co było anachroniczne, idąc za przykładem Jezusa w słowach i czynach. To wtedy Piotr poczuł, że niebo, ziemia i wszystkie sprawy są w rękach Wszechmogącego i że właśnie dlatego on sam nie ma wyboru. Piotr przyswoił także wszystko, czym był Jezus, i traktował to jako wzorzec(„O życiu Piotra”).

Po okresie doświadczeń Piotr zobaczył w Jezusie wiele z uczynków Boga, zobaczył piękno Boga i zobaczył w Jezusie dużą część istoty Boga. Zobaczył też, że słowa wypowiedziane przez Jezusa nie mogły zostać wypowiedziane przez człowieka, a dzieło, którego Jezus dokonał, nie mogło wyjść spod ludzkiej ręki. Co więcej, w słowach i działaniach Jezusa Piotr zobaczył wiele z mądrości Boga i wiele dzieła boskiej natury. W trakcie swoich doświadczeń nie tylko poznał siebie, ale również bacznie przyglądał się każdemu czynowi Jezusa, dzięki czemu odkrył wiele nowych rzeczy, a mianowicie, że w Bożym dziele dokonanym za pośrednictwem Jezusa istnieje wiele wyrażeń praktycznego Boga i że Jezusa odróżniały od zwykłych ludzi słowa, które wypowiadał i wykonywane przez Niego czyny, jak również sposób, w jaki przewodził kościołom oraz wypełniane przez Niego dzieło. Tym samym Piotr pobrał u Jezusa wiele nauk, które powinien był pobrać, i zdobył pewną wiedzę o Nim, zanim Jezus został przybity do krzyża – wiedzę, która stała się podstawą dozgonnej lojalności wobec Jezusa i ukrzyżowania Piotra głową w dół, które wycierpiał dla Pana(„Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo”).

Z tych słów Boga widzimy, że Piotr pragnął poznać Pana. Kiedy był w kontakcie z Panem Jezusem, obserwował każde Jego słowo i czyn. W Panu Jezusie widział wiele z istoty Swojej boskości. Na przykład Jego słowa są pełne autorytetu i mocy; nikt nie jest w stanie wykonać Jego pracy; nikt nie posiada Jego miłosierdzia, miłości, cierpliwości i tolerancji wobec człowieka. Ponadto z różnych sposobów, w jakie Pan Jezus traktował zwykłych ludzi i faryzeuszy, Piotr mógł zobaczyć Jego świętość i sprawiedliwość. Objawienia Pana i życie to wszystko pozytywne rzeczy, które mogą przynieść światło człowiekowi itd. Wzbudziły w nim miłość do Pana. Wziął Pana Jezusa za wzór, był świadomy Jego woli i był Mu wierny, pasąc kościoły i głosząc Jego ewangelię. Dzięki jego pogoni Piotr mógł wreszcie być posłuszny Bogu aż do śmierci i kochać Boga do maksimum, i zostać przybity do góry nogami na krzyżu ze względu na Boga. Pan Jezus faworyzował jego człowieczeństwo i kaliber oraz dążenie do wiary w Boga i wiedział, że jest najbardziej godny Jego polecenia i zaufania. Dlatego Pan Jezus przekazał Piotrowi klucze królestwa niebieskiego.

Przez to Pan powiedział nam również, że Piotr jest osobą według Bożego serca i że jego dążenie jest chwalone przez Boga. Jeśli chcemy wejść do królestwa niebieskiego, musimy naśladować Piotra i dążyć do poznania Boga i kochania Go, praktykować Jego słowa w naszym życiu i być ludźmi, którzy kochają i znają Boga. Tylko w ten sposób możemy odziedziczyć Bożą obietnicę i mieć możliwość wejścia do królestwa niebieskiego.

Widząc to, przyjaciele, czy teraz czujecie dobre intencje Boga? Czy chcecie studiować słowa Boga i stać się osobą, która zna i kocha Boga? Zachęcamy do kliknięcia linku. Uczmy się i komunikujmy razem online.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.