Mateusza 6:7 - Czym jest prawdziwa modlitwa?

Mateusza 6:7 - Czym jest prawdziwa modlitwa?

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.”

Modlitwa jest dla każdego katolika sposobem na zbliżenie się do Boga, a także sposobem na uzyskanie dzieła Ducha Świętego. Często nie rozumiemy, jak modlić się o aprobatę Pana, co gorsza nawet myślimy, że im dłuższa modlitwa, tym Bóg będzie bardziej satysfakcjonujący, aby nasza modlitwa stała się formą, a my już nie możemy znaleźć sposób na prawdziwą modlitwę.

W rzeczywistości ze słów Pana Jezusa możemy zrozumieć, że jeśli mamy modlić się o odpowiedź Pana i otrzymać przewodnictwo od Boga, musimy wyeliminować fałszywe modlitwy, teoretyczne powtarzane modlitwy, modlitwy bez prawdziwej. modlitwy mające na celu przyciągnięcie uwagi innych… Jeśli chcemy, aby na naszą modlitwę Bóg odpowiedział, musimy unikać tych modlitw, których Bóg nienawidzi, aby nasza relacja z Bogiem była coraz lepsza.

Biblia mówi: „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4:23-24). Ze słów Pana Jezusa widzimy, że Pan prosi nas, abyśmy czcili Boga w duchu i prawdzie zamiast mówić miłe słowa, aby zadowolić Boga, tylko w ten sposób Bóg może odpowiedzieć na nasze modlitwy.

Bóg mówi: „Modląc się, musisz wyciszyć serce przed obliczem Boga i napełnić je szczerością. Prawdziwie obcujesz i modlisz się z Bogiem – nie wolno ci Go zwodzić ładnie brzmiącymi słówkami. Modlitwa powinna się koncentrować na tym, co Bóg pragnie osiągnąć właśnie teraz. Poproś Boga, żeby obdarzył cię większym oświeceniem i większą iluminacją, przedstaw Mu w modlitwie swój aktualny stan i swoje kłopoty, włącznie z postanowieniem podjętym wobec Boga. W modlitwie nie chodzi o trzymanie się procedur, lecz o poszukiwanie Boga ze szczerym sercem. Proś Boga, by chronił twoje serce, tak aby potrafiło często wyciszać się w Jego obecności; byś w otoczeniu, w jakim On cię umieścił, potrafił poznać siebie, pogardzać sobą i porzucić siebie. Pozwoli ci to nawiązać normalną relację z Bogiem i prawdziwie stać się człowiekiem kochającym Boga”. Aby uzyskać więcej artykułów na temat modlitw braci i sióstr, kliknij:

Modlitwa: Boże, moja modlitwa stała się formalnością i procedurą, a ja zignorowałem wielbienie Ciebie w duchu iw prawdzie. W nadchodzących dniach jestem gotowy na prawdziwą modlitwę, aby naprawdę zbliżyć się do Ciebie!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.