Ewangelia Mateusza 24:6-8 Na co wskazuje spełnienie proroctwa?

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.

Pan Jezus przepowiedział 2000 lat temu, że kiedy powróci w dniach ostatecznych, będą wojny, głód, trzęsienia ziemi, plagi i inne katastrofy. W ostatnich latach widzieliśmy coraz więcej katastrof na całym świecie. Plagi, trzęsienia ziemi, powodzie, głód i inne katastrofy zdarzały się często. Szczególnie pod koniec 2019 r. koronawirus rozprzestrzenił się na świat, a liczba ofiar jest szokująca. Ponadto, w 2021 r. wojna birmańska, wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła 24 lutego 2022 r. Pojawienie się tych nieszczęść jest spełnieniem proroctwa o powrocie Pana Jezusa. Wielu pobożnych ludzi zdaje sobie sprawę, że Pan powrócił, ale niektórzy ludzie myślą, że Pan wkrótce nadejdzie. Czy Pan wkrótce nadejdzie, czy już nadszedł?

Czytamy słowo Boga razem, Bóg mówi: „Nadeszły dni ostateczne i kraje na całym świecie ogarnęło wrzenie. Wszędzie wokół panuje polityczny chaos i zdarzają się przypadki głodu, zarazy, powodzie i susze. W świecie człowieka następuje katastrofa, a niebiosa również zesłały mu nieszczęście. Są to oznaki dni ostatecznych”. „Mówiąc o dniach ostatecznych, odnosi się to do odrębnego wieku, co do którego Jezus powiedział, że na pewno doświadczycie katastrof, a także trzęsień ziemi, głodu i plag, co pokaże, że jest to nowy wiek i nie jest to już stary Wiek Łaski”.

Ze Słowa Bożego widzimy, że pojawienie się tych klęsk świadczy o tym, że Pan Jezus już dawno powrócił, kończąc Wiek Łaski i otwierając nowy wiek. Dzisiaj wielu ludzi świadczy o tym, że Pan Jezus już powrócił i wyrażał prawdę i dokonywał dzieła zbawienia ludzkości, aby ludzie mogli uwolnić się od grzechu i być oczyszczeni, aby mogli przetrwać ucisk i wejść do Królestwa Bożego. Wielu ludzi, którzy szczerze pragną objawień Bożych, słyszało głos Boga, widziało Jego objawienia i z radością przyjęło Jego powrót, starając się badać Jego dzieła końca czasów.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.