Czas przyjścia Pana: nadzieja i refleksja nad Objawieniem 22:12

Czytania na dziś: „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca(Obj 22:12).

Ten fragment ukazuje nam wielką obietnicę, jaką Pan nam dał: w dniach ostatecznych Pan powróci, aby dokonać dzieła nagradzania dobra i karania zła. Od dwóch tysięcy lat wszyscy wierzący w Pana tęsknią za powrotem Pana, który zakończy ten ciemny i zły stary świat i doprowadzi nas do pięknego miejsca przeznaczenia – królestwa niebieskiego. Teraz już koniec dni ostatecznych. Proroctwo o przyjściu Pana spełniło się. Czy Pan Jezus powrócił? W jaki sposób Pan Jezus dokona dzieła nagradzania dobra i karania zła, kiedy powróci? Co powinniśmy zrobić, aby otrzymać Bożą obietnicę i dotrzeć do pięknego przeznaczenia? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych pytań dotyczących naszego przeznaczenia, skontaktuj się z nami poprzez okno czatu online na dole strony, będziemy dzielić się z Tobą słowami Boga i komunikować się online.

pomódlmy się razem:

Panie, ten świat jest zbyt ciemny i zły, a nasze życie jest zbyt bolesne i męczące, ale głęboko pamiętamy wspaniałe obietnice, które nam dałeś, a kiedy wrócisz, wszystko zostanie odnowione i przywrócone. Panie, modlimy się, abyś wkrótce powrócił i wybawił nas od uwikłań grzechu i trudności życiowych. Proszę, poprowadź nas do pięknego miejsca, gdzie nie będzie już łez ani bólu, lecz wieczny pokój i radość, które nam dajesz. Panie, bardzo pragniemy dnia, w którym ujrzymy Cię twarzą w twarz, wtedy ujrzymy Twoją chwałę i będziemy cieszyć się pięknym, wiecznym przeznaczeniem, jakie nam dajesz. Amen!