Misja wychowania dzieci – głębokie wezwanie z Księgi Przysłów 22:6

Czytania na dziś: „Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości” (Prz 22:6).

Ten werset jest wezwaniem skierowanym do rodziców i wychowawców oraz obowiązkiem, jaki mamy wobec następnego pokolenia. Wychowanie dzieci to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także prowadzenie ich na właściwą drogę życiową. Nie jest to jednak zadanie, które można wykonać z dnia na dzień, ale stopniowy proces, który wymaga ciągłego inwestowania w naszą troskę, cierpliwość i mądrość. Musimy nauczyć je odróżniać dobro od zła, a co ważniejsze, musimy prowadź ich do zrozumienia woli Bożej, Bożej prawdy, Boża miłość i zbawienie dla ludzi, pozwadzimy ich poznać Boga i wejść na prawą ścieżkę życia. Chociaż to zadanie nie jest łatwe, ponieważ jesteśmy otoczeni wpływami i pokusami, ale kiedy przyprowadzimy nasze dzieci przed Boga i wychowamy je Bożymi słowami, pozostawi to niezatarty ślad głęboko w ich sercach i stanie się przewodnikiem w ich życiu. Bez względu na to, na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko, odpowiedzialność ta ma charakter ciągły, co oznacza, że nasza opieka i nauczanie muszą trwać przez cały proces wzrostu dziecka. W każdej decyzji i każdym wyborze możemy ich kierować prawdą i mądrością Bożą, aby mogli pewnie kroczyć właściwą drogą i nigdy nie zbaczać z drogi Bożej, nawet na starość.

Pomódlmy się razem

Drogi Panie, dziękuję Ci, że powierzyłeś nam misję wychowania dzieci. Proszę, daj nam wystarczająco dużo mądrości i cierpliwości, abyśmy mogli wypełnić ten cenny obowiązek. Pomóż nam być mentorami i pomocnymi przyjaciółmi w życiu naszych dzieci, dając przykład, aby nasze słowa i czyny mogły służyć jako wzorce do naśladowania, z których mogą się uczyć. Wymaga to od nas dobrego podążania za Twoją prawdą, abyśmy mogli zyskać mądrość w Twojej prawdzie i aby wszystko, co robimy, było zgodne z Twoją wolą. Panie, przyznajemy, że w tych trudnych czasach dzieci stają w obliczu różnych pokus i nacisków.Proszę chroń nasze dzieci przed złymi wpływami, aby nie zboczyły z właściwej drogi w poszukiwaniu prawdy. Niech Twoja miłość wypełni naszą rodzinę, niech Twoje słowa staną się solidnym filarem w naszym życiu i życiu naszych dzieci, kroczymy razem drogą życia, którą dla nas zaplanowaliście i nigdy nie zbaczamy z Waszej drogi, gdy się starzejemy. Amen!