Słowo Boże nigdy nie gaśnie – natchnienie z Izajasza 40:8

Czytania na dziś: „Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40:8).

Werset ten wyraża trwałą moc Słowa Bożego, które jest naszym stałym wsparciem w szybko zmieniającym się świecie i naszym wiecznym przewodnikiem w życiu. W nieprzewidywalnym świecie kwiaty, rośliny i drzewa z czasem więdną i blakną. To pozwala nam dostrzec, że wszystko na świecie jest tymczasowe i krótkotrwałe, a piękno i cierpienie w życiu będą ulegać zmianom, ale słowa Boga są światłem wiecznym, na które nie ma wpływu upływ czasu. Jego słowa są mocą, która przewyższa i stwarza świat, jest nie tylko podporą przeszłości i teraźniejszości, ale także nadzieją na przyszłość. W Słowie Bożym odnajdujemy wieczną prawdę i drogę do zbawienia. Słowo Boże jest źródłem naszej wiary i gwarancją życia, daje nam wskazówki, pocieszenie i nadzieję. Jego słowa przekraczają ograniczenia czasu, budują dla nas most do życia wiecznego, a także wskazują nam kierunek i cel życia. Jak Słowo Boże mówi: „Czy słowa wypowiadane przez Boga będą z pozoru proste, czy głębokie, wszystkie są prawdą niezbędną człowiekowi, kiedy ten wkracza w życie. Są krynicą żywych wód, która pozwala człowiekowi przetrwać zarówno w duchu, jak i w ciele. Zapewniają to, czego człowiek potrzebuje do przeżycia; zasady i kredo do prowadzenia codziennego życia; ścieżkę, którą musi obrać, aby uzyskać zbawienie, jak również cel i kierunek; każdą prawdę, którą powinien posiadać jako stworzona istota przed Bogiem; i każdą prawdę o tym, jak człowiek jest posłuszny Bogu i jak Go wielbi. Są gwarancją przetrwania człowieka, są chlebem powszednim człowieka i są solidnym podparciem, dzięki któremu człowiek może być silny i może powstać. Są obfite w prawdorzeczywistość, za pomocą której stworzona ludzkość urzeczywistnia zwykłe człowieczeństwo, obfite w prawdę, która wyzwala ludzkość od zepsucia i pozwala umknąć z sideł szatana, obfite w niestrudzone nauczanie, napominanie, zachęcanie oraz pocieszenie, które Stwórca daje stworzonej ludzkości. Są latarnią prowadzącą i oświecającą człowieka, aby zrozumiał wszystko co pozytywne, gwarancją tego, że człowiek ziści i wejdzie w posiadanie wszystkiego, co prawe i dobre, kryterium, według którego mierzeni się wszyscy ludzie, zdarzenia i przedmioty, a także znacznikiem nawigacyjnym prowadzącym ludzi ku zbawieniu i ścieżce światła”.

Jeśli chcesz przeczytać więcej słów Boga, zyskać Boże błogosławieństwo i wyruszyć na drogę do życia wiecznego, skontaktuj się z nami poprzez okno czatu online na dole strony. Będziemy dzielić się z Tobą słowami Boga i komunikować się online.

Pomódlmy się razem

Drogi Boże, pokornie stajemy przed Tobą, uznając nasze słabości i potrzeby. Wiemy, że w tym ciągle zmieniającym się świecie wszystko wysycha jak trawa i więdnie jak kwiaty. Nasze życie jest pełne zmian, czasami czujemy się niezdecydowani, a czasami zagubieni. Ale kiedy patrzymy na Twoje słowa, odnajdujemy źródło pocieszenia, solidną pewność, a nawet sens życia.

Niech Twoje słowa zakorzenią się w naszych sercach, staną się zasadami naszego postępowania, będą latarnią naszej wiary i poprowadzą nas, abyśmy wyszli z niewoli grzechu i weszli na drogę do życia wiecznego. Amen!