Psalm 50:15 – Pamiętaj, by wzywać Boga w dniu utrapienia

Psalm 50:15 - Pamiętaj, by wzywać Boga w dniu utrapienia

„Wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz.”

Podczas katastrof, tylko wtedy, gdy wzywamy nowego imienia Pana, mamy szansę być chronieni.

W Biblii jest powiedziane: „Wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz” (Ps 50:15). Jak wszyscy wiemy, kiedy przychodzą na nas nieszczęścia, Pan jest naszym jedynym wsparciem. Tylko wtedy, gdy naprawdę patrzymy w górę do Pana i wzywamy Go, możemy mieć szansę, aby uzyskać Jego ochronę. Teraz, gdy katastrofy narastają, wielu wierzących modli się do Pana każdego dnia, w nadziei, że Bóg ochroni ich i ich rodziny w czasie katastrofy. Jednak bez względu na to, jak się modlimy, czujemy, że nie otrzymujemy odpowiedzi Pana, czując niepokój w sercu. Widząc wielu wierzących, którzy nawet umierają w katastrofach, wielu z nas czuje się zdezorientowanych: Dlaczego Pan nie słyszy naszych modlitw? Czy nasze modlitwy nie są zgodne z wolą Pana?

W rzeczywistości, Pan powrócił z nowym imieniem. On wyraził prawdy, aby dokonać dzieła sądu, począwszy od domu Bożego, w celu oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Duch Święty wspiera tylko nowe imię Boga. Dlatego, jeśli nadal modlimy się do Jego poprzednich imion, Pan nie usłyszy nas więcej. Jest tak samo jak w Wieku Łaski. Kiedy Pan przyszedł, aby dokonać dzieła odkupienia z imieniem Jezusa, tylko wtedy, gdy ludzie modlili się do imienia Pana Jezusa, mogli być wysłuchani przez Pana, otrzymać przebaczenie grzechów i bogatą łaskę i miłosierdzie; jeśli nadal modlili się do imienia Jahwe, nie było to zgodne z wolą Pana. Więc jakie jest nowe imię Pana w ostatnich dniach? Przeczytajmy najpierw kilka fragmentów Pisma Świętego i słów Bożych.

Jest to przepowiedziane w Księdze Objawienia, „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię(Obj 3:12). Bóg mówi: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący(Obj 1:8).

Bóg Wszechmogący mówi: „Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś z miłością i szacunkiem nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znali w przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstaje z krańców ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze Mną w relację, nigdy Mnie nie znali i pozostawali nieświadomi Mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś nie ujrzał Mnie ani jeden człowiek. Jest to Bóg, który ukazuje się człowiekowi w dniach ostatecznych, ale pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi, prawdziwy i realny, jak palące słońce i gorejący płomień, pełen mocy i pałający władzą. Nie istnieje choćby jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą Moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione Moimi słowami, ale też zostaną nimi rozłupane na kawałki. W ten sposób w dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, i że jestem Bogiem Wszechmogącym, który podbija cały gatunek ludzki. I wszyscy zobaczą, że kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, ale w dniach ostatecznych stanę się też płomieniem słońca, które wypali wszelką rzecz, jak też Słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. To jest Moje dzieło dni ostatecznych. Przyjąłem to imię i jestem pełen tego usposobienia tak, by wszyscy ludzie mogli zobaczyć we Mnie prawego Boga, palące słońce i gorejący płomień, i by wszyscy mogli Mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga, i mogli zobaczyć Moją prawdziwą twarz: nie jestem tylko Bogiem Izraelitów i nie jestem też jedynie Odkupicielem; jestem Bogiem wszelkich stworzeń w całym niebie, na ziemi i w morzach(„Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«”).

Z tego możemy zrozumieć, że nowe imię Boga jest Bóg Wszechmogący. Teraz Pan powrócił, wyraził słowa w imieniu Boga Wszechmogącego i dokonał dzieła sądu i karania, aby całkowicie oczyścić ludzkość. Tylko wtedy, gdy akceptujemy pracę Pana ostatnich dni i modlimy się do imienia Boga Wszechmogącego możemy uzyskać oświecenie i przewodnictwo Ducha Świętego i mamy szansę otrzymać ochronę podczas katastrof, aby przetrwać.

Przyjaciele, jeśli jesteście gotowi szukać, badać i przyjmować dzieło Pana ostatecznych dni, zapraszamy do kontaktu z nami na WhatsApp. Będziemy szczęśliwi mogąc komunikować się z wami.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.