Pan jest moim pasterzem – Psalm 23:1

Czytania na dziś: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23:1).

Ten fragment mówi nam, że nasz Bóg jest kochającym i życzliwym Pasterzem, który jest naszym stałym wsparciem i pomocą. Ma dość łaski, mądrości i zasobów, aby zaspokoić nasze potrzeby. Nieważne w jakiej sytuacji się znajdujemy, czy chodzi o nasze potrzeby duchowe, czy życiowe, dopóki naprawdę polegamy na Bogu i podążamy Jego śladami, On nigdy nas nie opuści. Zawsze zwraca uwagę na każdą naszą potrzebę i zapewnia wszystko, czego potrzebujemy.

Pomódlmy się razem:

Ojcze Niebieski, jesteś naszym Pasterzem i Dawcą, w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Dziękujemy za Twoją opiekę i zaopatrzenie dla nas, wiemy, że potrzebujemy Twojej pomocy na wiele sposobów. Proszę, bądź z nami na każdym kroku, zaspokajając nasze potrzeby, aby nasze serca mogły być karmione Twoim obfitym zaopatrzeniem. Proszę, prowadź nas drogami prawości, chroń nas od pokus zła, daj nam siłę i pociechę w trudnych chwilach. Niech Twoja łaska i pokój napełnią nasze serca na zawsze. Amen.