Wezwanie do ostrożnego postępowania – droga do mądrości z Listu do Efezjan 5:15

Czytania na dziś: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy” (Ef 5:15).

Werset ten uczy nas, jak postępować w dążeniu do mądrości i woli Bożej w życiu. Nieświadomymi ludźmi często kieruje impulsywność i pochopność, brakuje im myślenia i ostrożności w swoich działaniach, łatwo ulegają wpływom świata zewnętrznego i gubią drogę. Człowiek mądry potrafi rozważyć za i przeciw, odróżnić dobro od zła, nie podąża za tłumem, lecz działa mądrze i bogobojnie, na każdym kroku dążąc do sprawiedliwości i prawdy. Taka postawa życiowa może nas poprowadzić na drogę zgodną z Bożym sercem. Wezwanie do zachowania ostrożności jest także przypomnieniem do refleksji: powinniśmy przyjrzeć się naszym działaniom, motywom i postawom, aby zobaczyć, czy są one zgodne z wolą Boga. W tym stale zmieniającym się świecie szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności w obliczu pokus i nacisków. W każdej decyzji, którą podejmujemy, powinniśmy szukać mądrości Bożej, aby wszystko, co robimy, było zgodne z wolą Bożą. Obyśmy niczym mędrcy ludzie kierowali się w życiu prawdą i mądrością Bożą, kroczyli drogą bojaźni Bożej i unikania zła oraz prowadzili życie, które przynosi chwałę Bogu.

Pomódlmy się razem

Drogi Boże, w tym nieprzewidywalnym świecie, czujemy się zagubieni i przytłoczeni w obliczu wyborów i decyzji. Proszę, daj nam mądrość, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć wpływ i konsekwencje każdego wyboru. Prowadź nas, abyśmy postępowali roztropnie, szukali Twojej woli w każdej decyzji i nie dali się zwieść kolorowemu światu. Niech Twoje słowa będą lampą dla naszych stóp, prowadzącą nas na drogę bojaźni Bożej i unikania zła. Boże, gdy stawiamy czoła pokusie, niech Twoje słowa będą miarą naszych czynów, a nasze życie niech będzie świadectwem chwały Twojego Imienia. Amen!