Władza przekraczająca ludzkie siły – Mateusza 19:26 Wszystko jest możliwe

Czytania na dziś: Pan Jezus powiedział: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe(Mt 19:26).

Werset ten głęboko ukazuje nieskończoną władzę i moc Boga. Władza i moc Boga są poza zasięgiem człowieka.Niektóre rzeczy są niemożliwe w ramach naszych ograniczonych możliwości jako ludzi, ale z Bogiem wszystko staje się możliwe. Podobnie jak wtedy, gdy Mojżesz stanął twarzą w twarz z Morzem Czerwonym blokującym mu drogę, ludzie byli bezradni, ale kiedy Mojżesz polegał na Bożej mocy, Bóg spowodował rozstąpienie się Morza Czerwonego, demonstrując swoją władzę i zdolność kontrolowania świata przyrody. Ponadto Bóg stworzył niebo i ziemię słowami, jednym słowem wskrzesił umarłych, jednym słowem uciszył wiatr i morze itd. Wszystko to jest objawioną władzą i mocą Boga. Jak mówi Słowo Boże: „Autorytet Boga jest wszędzie, w każdej godzinie, w każdej chwili. Niebo i ziemia przeminą, lecz Jego autorytet nigdy nie przeminie, gdyż jest On Bogiem Samym, posiada wyjątkowy autorytet i autorytet ten nie jest zawężany ani ograniczany przez ludzi, wydarzenia lub rzeczy, ani też przez przestrzeń lub geografię. Bóg przez cały czas dzierży władzę, pokazuje swoją moc i kontynuuje swoje dzieło zarządzania, tak jak zawsze to czynił; przez cały czas panuje nad wszystkim rzeczami, zaopatruje wszystkie rzeczy, koordynuje je – tak jak zawsze to czynił. Nikt nie może tego zmienić. Stanowi to fakt; od niepamiętnych czasów jest to prawda niezmienna!”. Widzimy z tego, że tylko Bóg ma wyjątkową władzę, a Jego władza i moc przejawiają się w Jego stworzeniu wszystkich rzeczy, dominowaniu nad wszystkimi rzeczami i zaopatrzeniu wszystkich rzeczy.Kiedy w życiu napotykamy pozornie nie do pokonania przeszkody, czy to trudne sytuacje życiowe, zmagania duchowe, czy przytłaczające trudności, możemy zaufać mocy Boga, bo z Nim wszystko można dokonać.

Pomódlmy się razem

Panie, wierzymy, że jesteś naszym Stwórcą, Zbawicielem i Panem. Czujemy Twoją nieskończoną miłość i moc w tej ciągle zmieniającej się podróży życia. Twój autorytet i moc rozwijają się wokół nas o każdym wschodzie i zachodzie słońca. Kiedy stajemy w obliczu trudności pozornie nie do pokonania, proszę, daj nam niezachwianą wiarę, abyśmy doświadczyli Twojej mocy w naszym życiu. Kiedy napotykamy trudności, proszę, otwórz nam drogę, tak jak rozdzieliłeś Morze Czerwone. Kiedy czujemy się bezradni i beznadziejni, proszę o ożywienie i odnowienie naszego życia, tak jak uratowałeś Łazarza. Panie, Ty jesteś naszą ucieczką, naszą siłą i solidną skałą w utrapieniu. Panie, Ty jesteś naszą ucieczką, naszą siłą i solidną skałą w utrapieniu. Spraw, abyśmy w każdej sprawie wymagającej Twojej pomocy mogli dostrzec przejaw Twojego autorytetu i zdolności, abyśmy odważnie stawiali czoła wszystkiemu w życiu. Amen!