Pragnienie duszy: głęboki krzyk Psalmu 42:2

Czytania na dziś: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!” (Ps 42:2).

Jest to duchowe wołanie do Boga, które wykracza poza słowa i wyraża głęboką tęsknotę i dążenie do Boga w sercu. Podobnie jak jeleń tęskniący za wodą, jest to potrzeba życia, instynkt poszukiwania pożywienia i źródła życia.Nasze ciało i umysł potrzebują pokarmu słowami Boga, tak jak jeleń potrzebuje wody. W zgiełku prawdziwego życia łatwo możemy dać się zwieść wszelkiego rodzaju rozpraszającym myślom i zignorować prawdziwe pragnienie Boga w naszych sercach. Jednak tęsknota duszy za Bogiem to czysta siła, silne pragnienie bycia blisko Boga. Obyśmy zatrzymali się w zgiełku dnia codziennego i szczerze zawołali do Boga. W tej głębokiej tęsknocie przeżyjemy bliższe spotkanie z Bogiem, niczym jeleń spotykający wodę ze strumienia, a nasze serca odnajdą prawdziwe pocieszenie i radość w Bożej miłości.

Pomódlmy się razem:

Drogi Panie, moje serce tęskni za Tobą jak jeleń za strumieniem. W tym skomplikowanym świecie czuję w sercu pragnienie i potrzebę.Proszę daj mi serce, które pragnie bliższego doświadczenia z Tobą. Panie, jesteś źródłem mojego życia, pokarmem i schronieniem mojej duszy. Dziś przychodzę do Ciebie z tęsknym sercem, otwieram przed Tobą moje serce. Potrzebuję Cię, moja dusza potrzebuje pokarmu i pocieszenia Twoich słów, jak jeleń wody ze strumienia. Panie, wiem, że jesteś kochającym Ojcem niebieskim i Bogiem pełnym łaski,

Wysłuchaj moich szczerych modlitw, niech Twoje słowa pokierują moimi krokami, abym nie zboczył z Twojej ścieżki, a Twoja dusza nakarmiła się i pocieszyła. Niech Twoje imię będzie uwielbione na wieki. Amen!